រីករាយ​ជាមួយ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់​ជាង​មុន​ សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ជា​ប្រាក់​រៀល​!

12/Nov/2021

Enjoy​ higher​ interest​ rate​ kh

​អតិថិជន​ជាទី​គោរព​!

ដើម្បី​លើកកម្ពស់​បន្ថែម​ដល់​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​រៀល​ និង​បង្កើន​ភាព​ងាយស្រួល​បន្ថែម​ដល់​អតិថិជន​យើងខ្ញុំ​សូម​ជម្រាប​ថា​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​12​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​2021​ តទៅ​ ធនាគារ​ ABA​ នឹង​ដំឡើង​អត្រា​ការ​ប្រាក់​សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ប្រាក់​រៀល​ដែល​បាន​តាម​បញ្ជរ​ និង​តាម​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​។​

​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ថ្មី​សម្រាប់​ គណនី​សន្សំ​ប្រាក់​រៀល​ មាន​ដូច​ខាងក្រោម​៖

អត្រា​ការ​ប្រាក់​ (​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​)​ សម្រាប់​ គណនី​សន្សំ​ប្រាក់​រៀល

គណនី​សន្សំ​បុគ្គល1.00%
​គណនី​សន្សំ​អាជីវកម្ម1.00%
គណនី​សន្សំ​រដ្ឋាភិបាល1.25%

សម្រាប់​ច​ម្ង​ល់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ទាំងនេះ​ សូម​ទាក់ទង​ បុគ្គលិក​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន​ ឬ​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ទៅកាន់​​ info@remove-this.ababank.com​ ឬ​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​កាន់​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​តាម​រយៈ​លេខ​ 023​ 225​ 333​ ដែល​រង់ចាំ​បម្រើ​គ្រប់ពេលវេលា​24/7​។​

​សូម​អរគុណ​ សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​!​