សូម​រីករាយ​ជាមួយ​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃបន្ថែម ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ Agoda!

14/Mar/2017

សូម​រីករាយ​ជាមួយ​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃបន្ថែម ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ Agoda!សូម​រីករាយ​ជាមួយ​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃបន្ថែម ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ Agoda!

​ជូន​ចំពោះ​អតិថិជន​ ដែល​ប្រើប្រាស់​ កាត​ UnionPay,​ កាត​ Visa​ និង​កាត​ MasterCard​ ទាំងអស់​៖​ យើងខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ​ប្រ​ម៉ូ​សិន​រួម​គ្នា​រវាង​ធនាគារ​ ABA​ Bank​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ Agoda​ ដែល​ចាប់ពី​នេះ​តទៅ​ អតិថិជន​អាច​រីករាយ​ជាមួយ​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ​បន្ថែម​រហូត​ដល់​ 8%​ លើ​ការ​កក់​សណ្ឋាគារ​ជុំវិញ​សកលលោក​ ពី​វែ​ប​សាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Agoda​។​​

ការ​បញ្ចុះតម្លៃ​ នេះ​មាន​សុពលភាព​ ចំពោះ​ការ​កក់​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ពុធ​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​15​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​2017 ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​30​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​2017​ តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ដើម្បី​ទទួល​បានការ​បញ្ចុះតម្លៃ​នេះ​ សូម​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ទាំងអស់​ ធ្វើការ​កក់​តាម​រយៈ​វែ​ប​សាយ​ www.agoda.com/ababank​ ដែល​បាន​ផ្តល់​ជូន​នេះ​។​

​ដើម្បី​ទទួល​ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម​ពី​កម្មវិធី​ប្រ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ កម្មវិធី​ថ្ងៃ​ពុធ​ពិសេស​ពី​ Agoda​។

​មិន​ទាន់​មាន​កាត​ធនាគារ​ ABA​ មែន​ទេ​?​ សូម​ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​កាត​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ ហើយ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​តាម​សាខា​នានា​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ថ្ងៃនេះ​។​ សូម​នៅ​ជាមួយ​យើង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័​ត៍​មាន​ ពី​ប្រ​ម៉ូ​សិន​នានា​របស់​ធនាគារ​ ABA​ និង​ដៃគូ​របស់​យើង​។​