សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះពី កម្មវិធីប្រម៉ូសិន ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម!

09/Dec/2016

សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះពី កម្មវិធីប្រម៉ូសិន ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម!សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះពី កម្មវិធីប្រម៉ូសិន ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម!

យើងខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​រីករាយ​សូម​ប្រកាស​ជូន​នូវ​ ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ក្នុង​ខែវិ​ចិ្ឆ​កា​ ឆ្នាំ​2016​ ពី​កម្មវិធី​ “​បើក​កាត​ និង​ឈ្នះ​”​ របស់​អតិថិជន​ដែល​ប្រើប្រាស់​ ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​របស់​ធនាគារ​ ABA​  ។​

​បន្ទាប់​ពី​បាន​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​ក្នុង​ចំណោម​អតិថិជន​ជា​ច្រើន​ យើង​បាន​ស្វែងរក​ឃើញ​អ្នក​ឈ្នះ​ដែល​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​សុ​ទ្ឋ​ 50​ដុល្លារ​ ចំនួន​ 10​នាក់​ និង​អ្នក​ឈ្នះ​ ទទួល​បាន​ប្រាក់​សុ​ទ្ឋ​ 200​ដុល្លារ​ ចំនួន​ 3​នាក់​។​ ខាងក្រោមនេះ ជាឈ្មោះអ្នកដែលបានឈ្នះរង្វាន់៖

អ្នកឈ្មះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 50ដុល្លារ

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះសាខា
SEAK SIDANEEសៀមរាប
MANN PHALLAភ្នំពេញ
SAN ANVEUTភ្នំពេញ
LEE YEON KYUNGសៀមរាប
SONG BUNTHOEUNភ្នំពេញ
TEP SOKNAភ្នំពេញ
MEI TITAសៀមរាប
HO BONNYភ្នំពេញ
EA HOKPHENGភ្នំពេញ
DERK OLGAភ្នំពេញ

អ្នកឈ្មះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 200ដុល្លារ

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះសាខា
OLARTE FLORES MARកំពត
YAM FUVOUបាត់ដំបង
LIANG RUIQUANក្រុងព្រះស៊ីហនុ

​ទឹកប្រាក់​ដែល​ឈ្នះ​នឹង​ត្រូវ​វេ​ចូល​ក្នុង​គណនី​របស់​អ្នក​រយៈពេល​ ពីរ​សបា្ត​ហ៍​ ក្រោយ​ពី​ពេល​ប្រកាស​ដំណឹង​នេះ​រួច​។​សូម​ចូលរួម​អបអរសាទរ​!

​ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​ ហើយ​ចង់​ក្លាយជា​អ្នក​ឈ្នះ​ សូម​ស្នើ​សុំ​យក​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ឥឡូវនេះ​។​ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​កាត​ នោះ​ឈ្មោះ​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បា​នប​ញ្ជូ​ល​ទៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ទិន្ន័យ​របស់​យើង​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដើម្បី​ធ្វើការ​ចាប់ឆ្នោត​ផ្សព្វ​សំណាង​។​ ចំពោះ​ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម​ទាក់ទិន​នឹង​កម្មវិធី​ សូម​ចុច​ទី​នេះ​។​

​កម្មវិធី​នេះ​នឹង​បញ្ចប់​នា​ថ្ងៃ​ទី​31​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​2017​។​  សូម​ទទួលយក​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ប្លា​ទី​នៀម​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ឥឡូវនេះ​ ដើម្បី​មានឱកាស​ឈ្នះ​ រង្វាន់​ប្រាក់​សុ​ទ្ឋ​ជា​ច្រើន​!