សូមអបអរសាទរដល់ អ្នកឈ្នះកម្មវិធីប្រ៉ូមូសិន “ប្រាក់ត្រលប់ 1 ដុល្លារ នៅស្ថានីយកាល់តិច ជាមួយ ABA KHQR”

11/May/2023

caltex winner dt kh

ABA សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះកម្មវិធីប្រ៉ូមូសិន “ប្រាក់ត្រលប់ 1 ដុល្លារ ពេលចាក់នៅស្ថានីយកាល់តិចហើយទូទាត់ជាមួយ ABA KHQR ក្នុងអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ។”

អ្នកប្រើ ABA Mobile 20,000 នាក់ដំបូង ដែលបានទូទាំងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈចាប់ពី 20 ដុល្លារ ជាមួយ ABA KHQR នៅគ្រប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិច ក្នុងមួយលើក ហើយទទួលបានប្រាក់ត្រលប់ 1 ដុល្លាររយៈពេល 15 ថ្ងៃក្រោយប្រូម៉ូសិនបានបញ្ចប់។

សូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលបានគាំទ្រ និងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ។

សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះ និងសូមអរគុណដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ABA Mobile ដែលបានជ្រើសរើស ABA KHQR សម្រាប់ដំណោះស្រាយទូទាត់ដ៏ទំនើប និងមានសុវត្ថិភាព។

សូមបន្តរីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មធនាគារ ABA និងតាមដានការផ្ដល់ជូនថ្មីៗរបស់យើងខ្ញុំពី ទំព័រប្រូម៉ូសិន នេះ ។

មិនទាន់មាន ABA? លោកអ្នកអាចបើកបានភ្លាមៗ ដោយប្រើស្មាតហ្វូន ដើម្បីដោនឡូតកម្មវិធី ABA Mobile រួចបើក គណនីរហ័ស ជាការស្រេច (តម្រូវឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមានសុពលភាព)។