​អបអរសាទរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ឈ្នះ​ iPad​ Pro​ ពី​កាត​ ABA​ Visa​ ថ្មី​”​ លើក​ទី​មួយ​!

12/Mar/2020

Congrats​ to​ the​ Round​ One 3Congrats​ to​ the​ Round​ One 3

ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ឈ្នះ​ iPad​ Pro​ ពី​កាត​ ABA​ Visa​ ថ្មី​”​ លើក​ទី​មួយ​ បាន​បញ្ចប់​ ហើយ​យើង​មាន​សេចក្តី​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ iPad​ Pro​ ពីរ​រូប​គឺ​ លោក​ សៀ​ក​ ម៉េ​ង​ និង​លោក​ ម៉ា​រូ​ស៊ី​ រស្មី​ ។​ អ្នក​ឈ្នះ​ទាំង​ពីរ​រូប​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ពី​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​ចាប់​រង្វាន់​តាម​ប្រតិបត្តិការ​ចំណាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដោយ​ប្រើ​កាត​ ABA​ Visa​ ថ្មី​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 31​ មក​រា​ ដល់​ 29​ កុម្ភៈ​ 2020​។​

អបអរសាទរ​លោក​ សៀ​ក​ ម៉េ​ង​ និង​លោក​ ម៉ា​រូ​ស៊ី​ រស្មី​ ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់​!

យើង​លើកទឹកចិត្ត​ម្ចាស់​កាត​ ABA​ Visa​ ទាំងអស់​ដែល​ទទួល​បាន​ និង​បើក​ដំណើរការ​កាត​របស់​ពួក​គាត់​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 30​ មក​រា​ 2020​ ឲ្យ​បន្ត​ប្រើប្រាស់​កាត​ ABA​ Visa​ របស់​ខ្លួន​តទៅ​ទៀត​ ដោយសារ​នៅ​មាន​រង្វាន់​ iPad​ Pro​ ចំនួន​ 4​ ទៀត​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ឈ្នះ​។​ កុំ​ភ្លេច​ថា​ អ្នក​កាន់តែ​ចាយ​ដោយ​ប្រើ​កាត​ ABA​ Visa​ អ្នក​កាន់តែ​មានឱកាស​ក្លាយជា​អ្នក​ឈ្នះ​បន្ទាប់​ទៀត​របស់​យើង​!

សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​លម្អិត​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ ទំព័រ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​