អបអរសាទរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​នៃ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ឈ្នះ​ទឹកប្រាក់​ត្រលប់​ 100%​ ពេល​ទូទាត់​ជាមួយ​ ABA​ KHQR​ នៅ​ AEON​ Mall”

09/Dec/2022

ABA AEON Black friday winners dt khABA AEON Black friday winners dt kh

ABA​ មាន​សេចក្ដី​រីករាយ​ សូម​អបអរសាទរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​ទាំងអស់​នៃ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ “​ឈ្នះ​ទឹកប្រាក់​ត្រលប់​ 100%​ ពេល​ទូទាត់​ជាមួយ​ ABA​ KHQR​ នៅ​ AEON​ Mall”​ អំឡុង​ពេល​ Black​ Friday​។

​​រង្វាន់​ទឹកប្រាក់​បាន​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​ឈ្នះ​សរុប​ចំនួន​ 100​ នាក់​ ដែល​បាន​ទូទាត់​ប្រាក់​ជាមួយ​ ABA​ KHQR​ នៅ​ហាង​ណាមួយ​ក្នុង​ AEON​ Malls​ អំឡុង​ពេល​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ ទទួល​បាន​ប្រាក់​ត្រលប់​មក​វិញ​ 100%​ នៅ​ពេល​ចំណាយ​យ៉ាងតិច​ 30​ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​វិក្កយបត្រ​។​ សូម​អបអរសាទរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​ ទាំងអស់​ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ការ​ទូទាត់​ជាមួយ​ ABA​ KHQR​ និង​សូម​អរគុណ​ដល់​អតិថិជន​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ប្រើប្រាស់​សេវា​ ABA​។​ ​

សូម​បន្ដ​ទទួលយក​ភាព​ងាយស្រួល​នៃ​ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​ ABA​ ហើយ​ចូល​ទៅ​ ទំព័រ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ សម្រាប់​ការ​ផ្ដល់​ជូន​ និង​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ថ្មីៗ​ពី​ ABA​។​ ​

មិន​ទាន់​មាន​គណនី​ ABA​ មែន​ទេ​?​ ដោ​ន​ឡូត​ កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ហើយ​បើក​ គណនី​រហ័ស​ ឥឡូវ​ (​ត្រូវ​មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​)​។​