ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ រយៈពេល​នៃ​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​ ​សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ គណនី​ចរន្ដ​ PLUS​ និង​គណនី​បត់បែន​ប្រាក់​រៀល​

06/Jan/2023

Update interest​ payment​ frequency kh

សូម​ជម្រាប​ជូន​ថា​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 6​ ខែកុម្ភៈ​ 2023​ (“​កាលបរិច្ឆេទ​មាន​សុពលភាព​”)​ នេះ​តទៅ​ ការ​ប្រាក់​សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ គណនី​ចរន្ដ​PLUS​ និង​គណនី​បត់បែន​ប្រាក់​រៀល​ របស់​ ABA​ នឹង​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​ ពី​ការ​ទូទាត់​ជា​រៀង​រាល់​ 3​ ខែ​ ម្តង​ និង​ 6​ ខែ​ ម្ដង​ មក​ជា​ការ​ទូទាត់​ជា​រៀង​រាល់​ 1​ ខែ​ ម្តង​ វិញ​។​ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតបន្ថែម សូមមើលតារាងខាងក្រោម។

ជាមួយ​រយៈពេល​នៃ​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​ថ្មី​នេះ​ លោក​អ្នក​នឹង​ឆាប់​ទទួល​បានការ​ប្រាក់​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនី​ ABA​ កាន់តែ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​បន្ថែម​ទៀត​។​ ​

សូម​ជម្រាប​ជូន​ថា​ ការ​បន្ដ​ប្រើប្រាស់​គណនី​ ABA​ របស់​លោក​អ្នក​ ចាប់ពី​កាលបរិច្ឆេទ​មាន​សុពលភាព​ មាន​ន័យ​ថា​លោក​អ្នក​ បាន​យល់ព្រម​ទទួលយក​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​ថ្មី​នេះ​។

ប្រភេទ​គណនី​រូបិយប័ណ្ណរយៈពេល​នៃ​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់(បច្ចុប្បន្ន)រយៈពេលនៃការទូទាត់ការប្រាក់(ថ្មី)
គណនី​សន្សំរៀល​ / ​ដុល្លារ​​រៀង​រាល់​ 6​ ខែ​ ម្តងរៀង​រាល់​ 1​ ខែ​ ម្តង​
គណនី​ចរន្ដ​ PLUSរៀល​ / ​ដុល្លារ​រៀង​រាល់​ 6 ​ខែ​ ម្តងរៀង​រាល់​ 1​ ខែ​ ម្តង​
គណនី​បត់បែនរៀល​រៀង​រាល់​ 3​ ខែ​ ម្តង​រៀង​រាល់​ 1​ ខែ​ ម្តង​

​សម្រាប់​សំណួរ​ ឬ​ច​ម្ង​ល់​ផ្សេងៗ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេចក្ដីជូនដំណឹង​នេះ​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​យើងខ្ញុំ​តាម​រយៈ​អ៊ីមែល​ info@remove-this.ababank.com​ ឬ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​ឥត​គិតថ្លៃ​ 1​ 800​ 203​ 203​ (​សម្រាប់​ការ​ហៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​)​។​ ​

សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​!