​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រយៈពេល​នៃ​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​ សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ និង​គណនី​ចរន្ដ​ PLUS​ នៃ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​

01/Apr/2023

ABA Changed interest payment for saving and current acc DT-KH

ធនាគារ​ ABA​ នឹង​ធ្វើការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រយៈពេល​នៃ​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ និង​គណនី​ចរន្ដ​PLUS​ របស់​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ ដែល​នឹង​ត្រូវ​កែប្រែ​ពី​ការ​ទូទាត់​ជា​រៀង​រាល់​ 6​ ខែ​ ម្តង​ និង​ 3​ ខែ​ ម្ដង​ មក​ជា​ការ​ទូទាត់​ជា​រៀង​រាល់​ 1​ ខែ​ ម្តង​ វិញ​។

ចំពោះ​ការ​ប្រាក់​សម្រាប់​គណនី​សន្សំ​ ដែល​បន្ត​ទទួល​បាន​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ មក​រា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ 30​ ខែមេសា​ នឹង​ត្រូវ​បាន​ទូទាត់​ជូន​ម្ចាស់​គណនី​វិញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ ខែឧសភា​។​ ហើយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ ខែឧសភា​ នោះ​ដដែល​ ការ​ប្រាក់​សម្រាប់​គណនី​នោះ​ នឹង​ត្រូវ​បាន​ទូទាត់​ជូន​ជា​រៀង​រាល់​ខែ​វិញ​ម្តង​។​ ​

ចំពោះ​ម្ចាស់​គណនី​ចរន្ត​ PLUS​ ក៏​នឹង​បន្ត​ទទួល​បានការ​ប្រាក់​នៅ​ក្នុង​ខែមេសា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ ខែឧសភា​ ផង​ដែរ​។​ ហើយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ ខែឧសភា​ តទៅ​ ការ​ប្រាក់​សម្រាប់​គណនី​ទាំងនោះ​ នឹង​ត្រូវ​បាន​ទូទាត់​ជូន​ជា​រៀង​រាល់​ខែ​វិញ​ម្តង​។​ ​

​ប្រភេទ​គណនី​​រូបិយប័ណ្ណ​​រយៈពេល​នៃ​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​
(​បច្ចុប្បន្ន​)
​រយៈពេល​នៃ​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​
(​ថ្មី​)
​គណនី​សន្សំ​​រៀល​/​ដុល្លារ​​រៀង​រាល់​ 6​ ខែ​ ម្តង​​រៀង​រាល់​ 1​ ខែ​ ម្តង​
​គណនី​ចរន្ដ​ PLUS​រៀល​/​ដុល្លារ​​រៀង​រាល់​ 3​ខែ​ ម្តង​ ​រៀង​រាល់​ 1​ ខែ​ ម្តង​

សូម​ជម្រាប​ជូន​ថា​ ការ​បន្ដ​ប្រើប្រាស់​គណនី​សន្សំ​ និង​គណនី​ចរន្ដ​ PLUS​ នៃ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ ចាប់ពី​កាលបរិច្ឆេទ​មាន​សុពលភាព​ មាន​ន័យ​ថា​អតិថិជន​ បាន​យល់ព្រម​ទទួលយក​រយៈពេល​នៃ​ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​ថ្មី​នេះ​។​ ​

សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​!