អបអរសាទរ អ្នកឈ្នះប្រូម៉ូសិន “ឈ្នះទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max ជាមួយកាត ABA Mastercard”

16/May/2023

aba mastercard winners khaba mastercard winners kh

ABA មានសេចក្តីរីករាយ សូមប្រកាស និងអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះទាំងអស ពីប្រូម៉ូសិន “ឈ្នះ iPhone 14 Pro Max ជាមួយកាតថ្មី ABA Mastercard” ដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022។

នៅចុងបញ្ចប់នៃប្រូម៉ូសិននេះ ABA បានជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះ 8 រូប ដែលបានបើកកាត ABA Mastercard ថ្មី យកទៅប្រើប្រាស់អំឡុងពេលប្រូម៉ូសិននេះ ហើយអ្នកឈ្នះទាំងអស់ទទួលបានរង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max ម្នាក់មួយគ្រឿង។

សូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលប្រើប្រាស់ ABA Mastercard សម្រាប់ជម្រើសទូទាត់ដ៏ងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព។

សូមបន្តភាពរីករាយ ជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ ABA ដោយចូលទៅកាន់ ទំព័រប្រូម៉ូសិន ដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់ជូន និងប្រូម៉ូសិនថ្មីៗពី ABA។

មិនទាន់មានគណនី ABA? ដោនឡូត កម្មវិធី ABA Mobile ហើយបើក គណនីរហ័ស ឥឡូវ (ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ)។