ប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះ វគ្គទី2 ពីកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន របស់ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម!

24/Aug/2017

ប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះ វគ្គទី2 ពីកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន របស់ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម!ប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះ វគ្គទី2 ពីកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន របស់ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម!

​យើង​មាន​សេចក្តី​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​វគ្គ​ទី​ 2​ ពី​កម្មវិធី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​របស់​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​។​ នេះ​គឺជា​អតិថិជន​ 25​នាក់​ បន្ថែម​ទៀត​ដែល​ឈ្នះ​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​ 50​ដុល្លារ​ ហើយ​ក៏​ទទួល​បាន​កាត​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​ពី​ធនាគារ​ ABA​ ។​ ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​នេះ​ អាច​ចាយ​បាន​តែ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ហាង​ធំៗ​ ដូច​ជា​ Pedro,​ Charles​ &​ Keith,​ Lily,​ New​ Collection​ និង​ហាង​ Adidas​ ដែល​មា​នទី​តាំងនៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​ខេត្តសៀមរាប​ ប៉ុណ្ណោះ​។​​

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​អ្នកមាន​សំណាង​ឈ្នះ​សម្រាប់​ខែសីហា​ក្នុង​វគ្គ​ទី​2៖

ល.រឈ្មោះពេញល.រឈ្មោះពេញ
1CHHOUK SREYNAK 14CHEAM BUNLENG
2UNG UYPHENG 15SOK CHANRITHY
3NGAN SOPHEAK 16VEAN PISAL
4SEANG SREYNOCH 17SRENG SOK KONG
5POV NITA 18HENG VEASNA
6CHEA LINNA 19SREY THAVIN
7SOM PICHMONITA 20KIM JOO HEE
8NET CHENDA 21GROSSI MICHELE
9HAYES NICHOLAS TODD 22CHAB SOK HENG
10DEWIT JOHN EDOUARD 23TANG CHHAYHOK
11CHHORN SYLUN 24HUM VATHANA
12IE SOCHEATA 25PREAP CHANSREYNUCH
13TO PHIRUN

សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​01​ ខែសីហា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ 31​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​2017​ អតិថិជន​ 50​នាក់​ដំបូង​ដែល​បើក​កាត​ ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​នឹង​មានសំណាង​ ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​ 50​ដុល្លារ​ ម្នាក់​មួយ​សន្លឹក​។​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​មិន​ទាន់​ឈ្នះ​ទេ​ លោក​អ្នក​នៅ​តែ​មាន​ឳ​កាស​បន្ត​ទៀត​ សូម​ស្នើ​បើក​កាត​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​ឥ​ឡួ​វ​នេះ​ ដើម្បី​មាន​ឳ​កាស​ក្លាយជា​អ្នក​ឈ្នះ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ទាំង​ 50​ នាក់​។​​

សម្រាប់​ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ កម្មវិធីពិសេស របស់ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម។

ជា​ថ្មី​ម្តងទៀត​សូម​ចូលរួម​អបអរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​របស់​យើង​ ហើយ​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ​របស់​យើង​!