ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ពី​កម្មវិធី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​របស់​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​!

10/Aug/2017

ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ពី​កម្មវិធី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​របស់​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​!ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ពី​កម្មវិធី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​របស់​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​!

យើង​មាន​សេចក្តី​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ដំបូង​ ពី​កម្មវិធី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ដ៏​ថ្មី​ចុង​ក្រោយ​របស់​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​។​ នេះ ​គឺជា​អតិថិជន​ 25​នាក់​ ដំបូង​ដែល​ឈ្នះ​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​ 50​ដុល្លារ​ ហើយ​ក៏​ទទួល​បាន​កាត​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​ពី​ធនាគារ​ ABA​។​ ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​នេះ​ អាច​ចាយ​បាន​តែ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ហាង​ធំៗ​ ដូច​ជា​ Pedro,​ CHARLES​ &​ KEITH,​ Lily,​ New​ Collection​ និង​ហាង​ Adidas​ ដែល​មា​នទី​តាំងនៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​ខេត្តសៀមរាប​ ប៉ុណ្ណោះ​។​

​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ដំបូង​សម្រាប់​ខែ​ សីហា​៖

ល.រឈ្មោះពេញល.រឈ្មោះពេញ
1NUTH PUTHIKA14WILLIAM PRASETYA
2KROUCH CHANNY15TOP VISAL
3RUMNY NIMOL16LIM HYONG CHEOL
4IE SOCHEATA17VIN YORAHASICHHIRO
5CHIN VICHET18HANG SOVAN
6PREAP CHANSREYNUCH19MONG SYTHON
7MAO RATHA20SO HONORA
8YOEUN CHANMEAL CHEAT21KOUL KETTEKKOUN
9OEURN SAMNANG22SEN SORIYA
10SINGH NITES23LONG RASMEY
11TO PHIRUN24UBAEJUAKA JONATHAN
12THAN HAING SEA25TOUCH SARARATH
13NGOUV BUNTHENG

ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​មិន​ទាន់​ឈ្នះ​ទេ​ លោក​អ្នក​នៅ​តែ​មាន​ឳ​កាស​បន្ត​ទៀត​សូម​ស្នើ​បើក​កាត​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​ដើម្បី​មាន​ឳ​កាស​ក្នុង​ការ​ក្លាយជា​អ្នក​ឈ្នះ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ទាំង​ 50​នាក់​។​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ ខែ​ សីហា​ រហូត​ដល់​ 31​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​ 2017​ ដោយ​ផ្តល់​ជូន​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​ 50​ដុល្លារ​ ចំពោះ​អតិថិជន​ 50​នាក់​ ដំបូង​ដែល​បើក​កាត​ ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​។​

សម្រាប់​ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រកម្មវិធីពិសេសរបស់យើង។

​ជា​ថ្មី​ម្តងទៀត​សូម​ចូលរួម​អបអរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​របស់​យើង​!​