សូមប្រកាស! ឈ្មោះអ្នកឈ្នះប្រចាំខែដំបូង ពីកម្មវិធីម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម “ ចំណាយ និងឈ្នះ”

10/Mar/2017

សូមប្រកាស! ឈ្មោះអ្នកឈ្នះប្រចាំខែដំបូង ពីកម្មវិធីម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម “ ចំណាយ និងឈ្នះ”សូមប្រកាស! ឈ្មោះអ្នកឈ្នះប្រចាំខែដំបូង ពីកម្មវិធីម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម “ ចំណាយ និងឈ្នះ”
សូមប្រកាស! ឈ្មោះអ្នកឈ្នះប្រចាំខែដំបូង ពីកម្មវិធីម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម “ ចំណាយ និងឈ្នះ”សូមប្រកាស! ឈ្មោះអ្នកឈ្នះប្រចាំខែដំបូង ពីកម្មវិធីម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម “ ចំណាយ និងឈ្នះ”
សូមប្រកាស! ឈ្មោះអ្នកឈ្នះប្រចាំខែដំបូង ពីកម្មវិធីម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម “ ចំណាយ និងឈ្នះ”សូមប្រកាស! ឈ្មោះអ្នកឈ្នះប្រចាំខែដំបូង ពីកម្មវិធីម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម “ ចំណាយ និងឈ្នះ”

​សូម​អបអរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​ប្រចាំខែ​ដំបូង​ ពី​កម្មវិធី​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ ផ្លា​ទី​នៀម​ “​ ចំណាយ​ និង​ឈ្នះ​”​ ។​ អ្នក​ឈ្នះ​ពី​កម្មវិធី​ប្រ​ម៉ូ​សិន​ មានឈ្មោះ​ សុ​គ​ន្ធា​ មុន្នី​ និង​ ពៅ​ សុខ​ជា​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ក្នុង​ចំណោម​លេខ​កូដ​សំណាង​ 352​លេខ​ផ្សេង​ទៀត​ ប្រចាំខែ​កុម្ភៈ​ ហើយនឹង​ទទួល​បាន​ទូរស័ព្ទ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​  iPhone​ 7​ ម្នាក់​មួយ​គ្រឿង​ ពី​ធនាគារ​ ABA​ ។​

​កម្មវិធី​ ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ ផ្លា​ទី​នៀម​ “​ ចំណាយ​ និង​ឈ្នះ​”​  នឹង​ជ្រើសរើស​អតិថិជន​ពីរ​នាក់​ជា​រៀង​រាល់​ខែ​ចាប់ពី​ខែកុម្ភៈ​ រហូត​ដល់​បំណាច់​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​2017​។​  រាល់​ការ​ចំនាយ​ចាប់ពី​ 50​ដុល្លារ​ តាមរយៈអនឡាញ ឬតាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ធនាគារ ABA​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ឱកាស​មួយ​ដង​ ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ចាប់ឆ្នោត​ផ្សងសំណាង​ យក​រង្វាន់​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ iPhone​ 7​។​ ចំណាយ​កាន់តែ​ច្រើន​ លោក​អ្នកមាន​ឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់​ប្រចាំខែ​កាន់តែ​ច្រើន​។​ ​សូម​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ ផ្លា​ទី​នៀម​ ហើយ​លោក​អ្នក​នឹង​អាច​ក្លាយជា​អ្នក​ឈ្នះ​ក្នុង​ខែ​បន្ទាប់​!​ សំរាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ពី​កម្មវិធី​ពិសេស​នេះ​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​កម្មវិធី​ពិសេស​របស់​យើង​។​​

សូម​អបអរ​សា​ជា​ថ្មី​ម្តងទៀត​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​ទាំង​ពីរ​នាក់​ ហើយ​សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធានា​គារ​របស់​ ABA​។​