សូមប្រកាស ឈ្មោះអ្នកឈ្នះដំបូងសម្រាប់ខែតុលា ពីប្រូម៉ូសិន Mastercard Platinum

13/Oct/2017

សូមប្រកាស ឈ្មោះអ្នកឈ្នះដំបូងសម្រាប់ខែតុលា ពីប្រូម៉ូសិន Mastercard Platinumសូមប្រកាស ឈ្មោះអ្នកឈ្នះដំបូងសម្រាប់ខែតុលា ពីប្រូម៉ូសិន Mastercard Platinum

សូមសំដែងការអបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះ 25នាក់ដំបូង ដែលបានឈ្នះប័ណ្ណទឹកប្រាក់ 50ដុល្លារ ពី ពីប្រូម៉ូសិន Mastercard Platinum របស់ធនាគារ ABA ប្រចាំខែតុលា! អ្នកឈ្នះរង្វាន់របស់យើង បានទទួលប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ហើយនឹងកាតឥណពន្ធ Mastercard Platinum របស់ ABA រួចរាល់ហើយ។ ហើយឥឡូវនេះ ពួកគាត់អាចចាយប័ណ្ណនេះ នៅតាមបណ្ដាហាងដូចជា Pedro, CHARLES & KEITH, Lily, New Collection និង Adidas នៅសាខាភ្នំពេញ និងសាខាសៀមរាបបានហើយ!

ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់របស់យើង៖

ល.រឈ្មោះពេញល.រឈ្មោះពេញ
1TO PAO SORNG14JAMES GURUNG
2UN PHEACH15LIM SREYKEO
3KAO SOK HENG16SARM SAM ATH
4DOV SOMALY17SUM KIMLORNG
5KAN SIVMEY18SIN SINOU
6KAN NEARDEY19THY BOPHEA
7DARUN BOVORA20PEN BOTHIBOL
8MOR TAIMENG21CHHUM BUNNA
9DOV SAMBATH22TANG MENG LY
10RITH CHANMEAS23JEYAPRABHU
11KONG VICHETRA24TANGKHAN KUNTHEARY
12PEN CHANRATHA25CHIM MALEN
13KIM SOVANNRITH

ប្រញាប់ឡើង! យើងនៅសល់តែប័ណ្ណទឹកប្រាក់ 25សន្លឹកចុងក្រោយទៀតប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ប្រម៉ូសិនពិសេសដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31 ខែតុលា ឆ្នាំ2017 នេះហើយ។ ស្នើសុំកាត Mastercard Platinum ដើម្បីមានឱកាសក្លាយជាអ្នកឈ្នះ ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង 25នាក់ចុងក្រោយ!

សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ ទំព័រកម្មវិធីពិសេស របស់យើង។ ជាថ្មីម្តងទៀតសូមចូលរួមអបអរដល់អ្នកឈ្នះរបស់យើង!