ធនាគារ​ ABA​ ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​ពី​ JP​ Morgan​ សម្រាប់​ដំណើរការ​ទូទាត់​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​

12/Nov/2020

ABA​ receives​ award​ from​ JP​ Morgan 3ABA​ receives​ award​ from​ JP​ Morgan 3

​ធនាគារ​ ABA​ ជា​ធនាគារពាណិជ្ជ​នាំមុខ​របស់​កម្ពុជា​ និង​ជា​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារជាតិ​កា​ណា​ដា​ បាន​ទទួល​ពានរង្វាន់​ទទួលស្គាល់​គុណភាព​ឆ្នាំ​ 2020​ (Quality​ Recognition​ Award​ 2020)​ ពី​ធនាគារ​ JP​ Morgan​ Chase​ Bank​ N.A​ សម្រាប់​ឧត្តមភាព​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ដំណើរការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​ និង​ការ​ទូទាត់​អន្តរជាតិ​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​។​

​ពានរង្វាន់​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​ជូន​ធនាគារ​ផ្អែក​លើ​គុណភាព​ និង​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​របស់​សារ​នៃ​ការ​ទូទាត់​តាម​ MT103​ SWIFT​ ឆ្លងកាត់​ JP​ Morgan​។​ ធនាគារ​ ABA​ បាន​ដំណើរការ​ 99.56%​ នៃ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​របស់​ខ្លួន​ និង​ការ​ទូទាត់​បែប​ពាណិជ្ជកម្ម​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​តាម​រយៈ​ JP​ Morgan​ ដោយ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ​ឆ្លងកាត់​ត្រង់​ផ្ទាល់​ (STP)​។​

ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ​ឆ្លងកាត់​ត្រង់​ផ្ទាល់​ (STP)​ គឺជា​ដំណើរការ​ទូទាត់​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អន្តរាគមន៍​ផ្ទាល់​ដៃ​ដែល​បង្កើន​ល្បឿន​ដំណើរការ​ កាត់​បន្ថយ​កំហុស​នៃ​ដំណើរការ​ (routing​ errors)​ និង​កាត់​បន្ថយ​ប្រតិបត្តិការ​ និង​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​។​ ធនាគារ​ ABA​ បាន​ដំណើរការ​លើស​ពី​ស្តង់ដារ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ​ឆ្លងកាត់​ត្រង់​ផ្ទាល់​ (STP)​ និង​មានគុណ​វុ​ឌ្ឍ​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​នេះ​ដែល​ទទួលស្គាល់​ថា​ ស្ទើរតែ​ប្រតិបត្តិការ​ទាំងអស់​របស់​ធនាគារ​គឺ​គ្មាន​បញ្ហា​ជាមួយនឹង​ចំនួន​កំណត់​ការ​ប្រគល់​ត្រឡប់​ និង​ការ​បដិសេធ​ ដោយ​ប្រតិបត្តិ​តាម​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ដ៏​តឹងរ៉ឹង​បំផុត​របស់​ពិភពលោក​។​

ធនាគារ​ ABA​ ក្លាយជា​ធនាគារ​កម្ពុជា​ដំបូង​បង្អស់​ដែល​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​ពី​ JP​ Morgan​។​ នេះ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ទំនុកចិត្ត​លើ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​របស់​ធនាគារ​ និង​បញ្ជាក់​ពី​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​អន្តរជាតិ​ដ៏​ល្អ​របស់​ធនាគារ​ផង​ដែរ​។​

​លោក​ស្រី ស៊ី​ម​ ស៊ួ​ង​សន្តិភាព​ ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ មាន​ប្រសាសន៍​ថា​៖​ "​យើង​ពិតជា​មាន​មោទនភាព​ និង​សេចក្តី​រីករាយ​ដែល​ក្លាយជា​ធនាគារ​ដំបូង​បង្អស់​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​នេះ​ពី​ JP​ Morgan​។​ នេះ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​យើង​ចំពោះ​គុណភាព​ខ្ពស់​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​ និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​តាម​ស្តង់ដារ​របស់​ធនាគារ​មានឈ្មោះ​ល្បីល្បាញ​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក​។​ អតិថិជន​របស់​យើង​អាច​មាន​ទំនុកចិត្ត​ថា​ ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ឬ​ការ​ទូទាត់​អន្តរជាតិ​របស់​ពួក​គេ​តាម​រយៈ​ធនាគារ​ ABA​ ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​ នឹង​ត្រូវ​ប្រគល់​ទៅ​ដល់​អ្នក​ទទួល​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក​ បាន​រហ័ស​ និង​គ្មាន​ហានិភ័យ​។​"

JP​ Morgan​ ធ្វើការ​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​ទទួលស្គាល់​គុណភាព​ (Quality​ Recognition​ Award)​ ទូ​ទាំង​សកលលោក​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​ 1997​។​ ពានរង្វាន់​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​ជូន​ធនាគារ​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ដំណើរការ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ 90%​ នៃ​ប្រតិបត្តិការ​ដោយ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ​ឆ្លងកាត់​ត្រង់​ផ្ទាល់​ (STP)​ ដែល​ទទួលស្គាល់​សមត្ថភាព​គុណភាព​ខ្ពស់​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​។​