​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ចាប់ផ្តើម ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ហើយ​!

10/Nov/2016

​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ចាប់ផ្តើម ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ហើយ​!​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ចាប់ផ្តើម ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ហើយ​!

​ជូន​ចំពោះ​អ​ថិ​តិ​ជន​ជាទី​គោរព​៖​ យើងខ្ញុំ​មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ជា​ដំណឹង​ថា​ កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ជា​ភាសា​ខ្មែរ​បាន​ដាក់​ជូន​ឲ្យ​ដំណើរការ​ហើយ​!​

ជាមួយនឹង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ជា​ភាសា​ខ្មែរ​អតិថិជន​នឹង​ទទួល​បាន​ភាព​រីករាយ​នឹង​សេវាកម្ម​ដ៏​ល្អ​បំផុត​របស់​ធនាគារ​ជា​ភាសា​ខ្លួន​។​អតិ​ថន​អាច​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​នានា​របស់​ធនាគារ​គ្រប់ពេលវេលា​គ្រប់​ទីកន្លែង​។​

នៅ​ធនាគារ​ ABA​ យើង​ព្យាយាម​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ធនាគារ​ដែល​ល្អ​បំផុត​ហើយ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ប្រើប្រាស់​និង​អ្នក​អាច​ទុកចិត្ត​បាន​។​សូម​នៅ​ជាមួយ​យើង​ដើម្បី​បាន​ទទួល​ព័​ត៍​មាន​និង​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​ទៀត​។​

តើធ្វើម្តេច ទើបដោនឡូតបាន?

សូមចុចលើរូបភាព App Store ខាងក្រោមទៅតាមប្រភេទស្មាតហ្វូនរបស់លោកអ្នក។ បន្ទាប់ពីការដោនឡូតត្រូវបានបញ្ចប់ គ្រាន់តែធ្វើការណែនាំងាយៗនៅលើអេក្រង់ ជាការស្រេច!