ធនាគារABA សហការជាមួយ Booking.com ដើម្បីផ្តល់ការបញ្ចុះតំលៃពិសេសដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន

26/Mar/2015

ធនាគារABA សហការជាមួយ Booking.com ដើម្បីផ្តល់ការបញ្ចុះតំលៃពិសេសដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន

សូមគោរពជូនអតិថិជន ABA!

ដើម្បីបំរើសេវាកម្មនៃការប្រើប្រាស់កាតរបស់លោកអ្នកឲ កាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតយើងខ្ញុំមានភាពសោមនស្ស រីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រកាសដំណឹងអំពីការសហការ រវាងធនាគារ ABA នឹងBooking.com ដែលជាសេវាកម្មកក់ សណ្ឋាគារដ៏ធំបំផុកក្នុងពិភពលោក។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នេះបានផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការបញ្ចុះតំលៃពិសេសរហូត ទៅដល់ ៦% ទៅលើការធ្វើដំណើរកំសាន្ត និងការស្នាក់នៅ របស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការកក់ទុកជាមុនដោយប្រើប្រាស់ កាតធនាគារ ABA ណាមួយ។

ចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើការកក់សណ្ឋគារទុកជាមុន តាមរយះ គេហទំព័រ www.booking.com/ababank  ជាមួយនឹងកាតធនាគារ ABA របស់អ្នកដើម្បីរីករាយនឹងការបញ្ចុះ តំលៃពិសេសរហូតទៅដល់ ៦%!

ព័ត៏មានបន្ថែម សូមធ្វើការទស្សនាគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ Booking.com។

សូមអរគុណដែលបានប្រើប្រាសសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ
ធនាគារABA