ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្នុងស្រុក​តាម​រយៈ​បាគង ​ឥឡូវនេះ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile

10/Dec/2020

Bakong ABA 2Bakong ABA 2

​បន្ទាប់​ពី​មានការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី​ ABA​ Mobile បាន​ទទួល​នូវ​សេវាកម្ម​ថ្មី​មួយ​ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច​ផ្ទេរ​ប្រាក់​រវាង​ធនាគារ​ ABA​ និង​ធនាគារផ្សេង​ ព្រមទាំង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុងស្រុក​ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធបាគង​ ដែល​ជា​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​ និង​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​​ Blockchain​ ដែលបាន​ផ្តួចផ្តើម​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​។​ សេវាកម្ម​ថ្មី​នេះ​ មាន​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ iOS​ និង​ Android​ របស់​ធនាគារ​ ABA​ ។​

អតិថិជន​ ABA​ ឥឡូវនេះ​អាច​ផ្ញើ​ប្រាក់​បាន​រហូត​ដល់​ 50,000​ ដុល្លារ​ និង​ទទួល​បាន​រហូត​ដល់​ 100,000​ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​តាម​រយៈ​បាគង​។​ លើស​ពី​នេះ​ទៀត​ ប្រាក់​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ភ្លាមៗ​រវាង​គណនី​ធនាគារ​ដែល​ជា​សមាជិក​បាគង​ ដែល​ចំនួន​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជា​សមាជិក​ ក៏​នឹង​បន្ត​កើន​ឡើងជា​លំដាប់​។​ ​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​បែប​ឌី​ជី​ថ​ល​ថ្មី​ពី​បាគង​ គឺជា​ដំណោះស្រាយ​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​ ជា​ពិសេស​អំឡុង​ពេល​ដែល​យើង​កំពុង​ប្រឈម​បញ្ហា​ វីរុស​កូ​វី​ដ​-19​ ព្រោះ​ជាមួយ​សេវា​នេះ​ អ្នក​មិន​ចាំបាច់​អញ្ជើញ​មក​សាខា​ និង​រង់ចាំ​ដក​ប្រាក់​ ថែម​ទាំង​មិន​ប៉ះ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​សាច់ប្រាក់​ទៀត​ផង​។​

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​រយៈ​បាង​គង​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ ផ្ទេរពី ABA ទៅ បាគង។ ​លើក​ក្រោយ​ ពេល​ត្រូវការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​រវាង​ធនាគារ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុងស្រុក​ សូម​ប្រើ​បាគង​ និង​ កម្មវិធី​ ABA​ Mobile!​