សេចក្តីជូនដំណឹងពី ការផ្អាកមុខងារបង់ទឹក

29/Aug/2017

សេចក្តីជូនដំណឹងពី ការផ្អាកមុខងារបង់ទឹកសេចក្តីជូនដំណឹងពី ការផ្អាកមុខងារបង់ទឹក

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព,

យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ ដោយសារតែមានការកែសម្រួលពីខាងរដ្ឋាករស្វយ័តទឹកក្រុងភ្នំពេញ (PPWSA) យើងខ្ញុំសុំផ្អាកមុខងារបង់ទឹកមួយរយៈសិនពីកម្មវិធីធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ (ABA Mobile app) និងធនាគារតាមអឺនធឺណិតសិន (I-Banking)។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសសម្រាប់ការអាក់ខាននេះ។

សូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារបស់យើង!