ធនាគារ​ ABA​ ឧបត្ថម្ភ​ យុទ្ធនាការ​វះកាត់​ ឥត​គិតថ្លៃ​របស់​ អង្គការ​ ស្នាមញញឹម​កម្ពុជា​ ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប​

27/Mar/2024

aba smile cambodia 2024 khaba smile cambodia 2024 kh
aba smile cambodia 2024 kh-2aba smile cambodia 2024 kh-2
aba smile cambodia 2024 kh-3aba smile cambodia 2024 kh-3
aba smile cambodia 2024 kh-4aba smile cambodia 2024 kh-4
aba smile cambodia 2024 kh-5aba smile cambodia 2024 kh-5
aba smile cambodia 2024 kh-6aba smile cambodia 2024 kh-6
aba smile cambodia 2024 kh-7aba smile cambodia 2024 kh-7

ធនាគារ​ ABA​ មាន​មោទនភាព​ ដែល​បាន​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​ធំ​ នៃ​យុទ្ធនាការ​វះកាត់​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ​របស់​អង្គការ​ ស្នាមញញឹម​កម្ពុជា​ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ខេត្តសៀមរាប​ ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 20-22​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​ 2024​។​ ​

យុទ្ធនាការ​នេះ​បាន​ផ្តោត​លើ​ការ​ផ្តល់​ការ​វះកាត់​ផ្តល់​ស្នាមញញឹម​ថ្មី​ដល់​កុមារ​ដែល​មាន​ មាត់​ឆែប​ ក្រអូមមាត់​ឆែប​និង​ខូច​ទម្រង់​មុខ​ផ្សេង​ទៀត​។​ ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្ដ្រ​ដែល​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ រួម​ទាំង​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ និង​គ្រូពេទ្យ​វះកាត់​កម្ពុជា​ បាន​ធ្វើការ​វះកាត់​យ៉ាង​យកចិត្តទុកដាក់​ ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​ព្យាបាល​ឥត​គិតថ្លៃ​ និង​ជួយ​កែ​លម្អ​ជីវិត​កាន់តែ​ប្រសើរ​។​ ​

លោក​ Chan​ Kok​ Choy​ នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​អង្គការ​ ស្នាមញញឹម​កម្ពុជា​ មាន​ប្រសាសន៍​ថា​ "​យើង​សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​គាំទ្រ​របស់​ ABA​ ក្នុង​យុទ្ធនាការ​កម្ម​វះកាត់​នៅ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប​ ឥត​គិតថ្លៃ​នេះ​។​ ជាមួយនឹង​ការ​គាំទ្រ​នេះ​ រួម​នឹង​ការ​លះបង់​របស់​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ យើង​វះកាត់​ព្យាបាល​ដល់​កុមារ​ចំនួន​ 44​ នាក់​ ប្រកបដោយ​ជោគជ័យ​។​”

“​មើលឃើញ​សមិទ្ធផល​វិជ្ជមាន​នៃ​យុទ្ធនាការ​វះកាត់​នេះ​ដោយ​ផ្ទាល់​ ពិតជា​លើកទឹកចិត្ត​ណាស់​ ហើយ​យើង​នឹង​បន្ត​ផ្តល់​ការ​ព្យាបាល​ដ៏​ចាំបាច់​នេះ​ដល់​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា​”​ លោក​បន្ថែម​។​ ​

ក្រោយ​យុទ្ធនាការ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ បុគ្គលិក​ ABA​ ជាង​ 50​ នាក់​នៅ​សាខា​ខេត្តសៀមរាប​ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ "​ដើរ​ដើម្បី​ស្នាមញញឹម​"​ របស់​ អង្គការ​ ស្នាមញញឹម​កម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ 23​ ខែ​ មិ​នា​ ឆ្នាំ​ 2024​ ។​ ព្រឹត្តិការណ៍​ដើរ​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​អបអរ​ដល់​សមិទ្ធផល​វះកាត់​ និង​លើកកម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​ចំពោះ​ការ​ព្យាបាល​របស់​ អង្គការ​ ស្នាមញញឹម​កម្ពុជា​។​

អង្គការ​ ស្នាមញញឹម​កម្ពុជា​ គឺជា​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​មួយ​ ដែល​ប្តេជ្ញា​ផ្តល់​ការ​ព្យាបាល​វះកាត់​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ​ដល់​កុមារ​ដែល​កើតមក​មាន​មាត់​ឆែប​ ក្រអូមមាត់​ឆែប​ និង​ខូច​ទម្រង់​មុខ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ តាម​រយៈ​ការងារ​ និង​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​ពួក​គេ​បាន​ធានា​ថា​ បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​ទទួល​បានការ​ព្យាបាល​ដែល​ពួក​គេ​ត្រូវការ​ ដើម្បី​បង្កើន​សុខភាព​ និង​សុខុមាលភាព​របស់​ពួក​គេ​។