បើកគណនីដល់កន្លែង

​យើងខ្ញុំ​ ជា​តំណាង​ផ្លូវការ​របស់​ធនាគារ​ដែល​លោក​អ្នក​ទុកចិត្ត​សម្រាប់​ការ​បើក​គណនី​ជូន​លោក​អ្នក​ដល់​កន្លែង​!

នៅ​ធនាគារ​ ABA​ យើង​តែ​ព្យាយាម​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ ដើម្បី​ប​ម្រេ​ី​លោក​អ្នក​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​។​ យើងខ្ញុំ​យល់​ច្បាស់​ថា​ លោក​អ្នក​តែងតែ​រវល់​ជាប់​ជា​និច្ច​ ដូ​ច្ចេះ​ហើយ​បានជា​យើងខ្ញុំ​នាំ​មក​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​សេវាកម្ម​ដែល​លោក​អ្នក​ទុកចិត្ត​ និង​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ ដើម្បី​ឲ្យ​ការ​ប្រើ​សេវា​ធនាគារ​កាន់តែ​ពិសេស​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត​។​ សូម​ណែនាំ​ បុគ្គលិក​បេ​ី​ក​គណនី​ដល់​កន្លែង​ (CAO)​ របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដែល​ជា​តំណាង​ផ្លូវការ​របស់​ធនាគារ​ និង​ជា​អ្នក​ដែល​ចេញ​ទៅ​ជួប​លោក​អ្នក​ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវការ​បើក​គណនី​។​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​មិន​ទាន់​មាន​គណនី​ជាមួយ​ធនាគារ​ ABA​ ទេ​ វា​ជា​ឱកាស​សម្រាប់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការ​បើក​ណ​នី​ជាមួយ​យើងខ្ញុំ​ផ្ទាល់​នៅ​កន្លែង​របស់​លោក​អ្នក​!

​អ្វី​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ត្រៀម​នោះ​គឺ​ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​ និង​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​តម្កល់​ពេល​បើក​គណនី​ បន្ទាប់​មក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​គណនី​ថ្មី​នៅ​កន្លែង​របស់​អ្នក​ផ្ទាល់​តែ​ម្តង​។​

សូម​ណាត់ជួប​ជាមួយ​បុគ្គលិក​របស់​យើង​ឥឡូវនេះ​ ហើយ​បើក​គណនី​ភ្លាមៗ​ បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​!​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទាក់ទង​មក​ 023​ 225​ 333​។

លក្ខខណ្ឌ​

​រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ
​ប្រាក់​បញ្ញើ​ដំបូង​សំរាប់​និវាស​ន​ជន​*10
ប្រាក់​បញ្ញើ​ដំបូង​សំរាប់​អ​និវាស​ន​ជន​*50
​សមតុល្យ​បន្ត​ក្នុង​គណនី​10
អត្រា​ការ​ប្រាក់​ (​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​)**0.50%

*​សម្រាប់​ការ​បិទ​គណនី​ក្នុងអំឡុងពេល​ 3​ខែ​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ដែល​បាន​បើក​គណនី​ នឹង​ត្រូវ​គិតថ្លៃ​សេវា​ចំនួន​ 20​ដុល្លារ​ ឬ​ 80,000​រៀល​។​
**​អត្រា​ការ​ប្រាក់​នឹង​ត្រូវ​ចែក​នឹង​ 365​ថ្ងៃ​ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​។​ ហើយ​ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​គិត​ និង​បង្គរ​ទុក​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​។​

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​

ដើម្បី​បើក​គណនី​សន្សំ​បាន​លោក​អ្នក​ត្រូវ​៖

  • មាន​អាយុ​យ៉ាងតិច​ 15​ឆ្នាំ​ សម្រាប់​ជនជាតិ​កម្ពុជា​ និង​ 18​ឆ្នាំ​ សម្រាប់​ជនបរទេស​
  • ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​សម្រាប់​ជនជាតិ​កម្ពុជា​ និង​លិខិតឆ្លងដែន​ដែល​មាន​ទិដ្ឋាការ​ចូល​សម្រាប់​ជនបរទេស​ (​ឯកសារ​ត្រូវ​នៅ​មាន​សុពលភាព​)។

មន្ត្រី​ CAO​ របស់​យើង​ និង​ជួយ​បំពេញ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​បើក​គណនី​ជួន​លោក​អ្នក​។​