គណនីចរន្ត PLUS

គណនីចរន្ត PLUS ផ្តល់លទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរជូនលោកអ្នកក្នុងការ​ចាប់​ផ្តើមទទួលបានការប្រាក់​ដោយប្រើប្រាស់គណនីចរន្តរបស់អ្នក។ ជាធម្មតា ដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថ្លៃចំណាយ ក្នុងការ គ្រប់គ្រងប្រាក់​របស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងនៅបរទេស គណនីចរន្ត​ plus ផ្តល់កម្រិតងាយស្រួលលើសគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ផល​ដ៏គួរឲ្យ​រីករាយ។

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)1

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
≤ 5,000ដុល្លារ0.15%0.15%0.15%
> 5,000ដុល្លារ0.25%0.25% 0.25%
≤ 20លានរៀល0.50%0.50%0.50%
> 20លានរៀល1.00%1.00%1.00%

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ប្រាក់បញ្ញើដំបូង
  ឯកត្តជន/ក្រុមហ៊ុន5002លាន
  រដ្ឋាភិបាល5002លាន
  ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ50,000200លាន
សមតុល្យបន្តអប្បបរមា
  ឯកត្តជន/ក្រុមហ៊ុន5002លាន
  រដ្ឋាភិបាល5002លាន
  ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ1,000400,000
ការដកប្រាក់2អនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់គ្មានដែនកំណត់ទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតគ្រប់ពេល និងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយ តាមលក្ខខណ្ឌនៃសមតុល្យបន្តអប្បបរមាដែលបានរក្សាទុកក្នុងគណនី
ក្រដាសប្រាក់​ទទួលយក3ទទួលយក​ក្រដាសប្រាក់​រៀល​ត្រឹមត្រូវ​គ្រប់​ប្រភេទ​តាម​ការ​គិតថ្លៃ​ត្រូវ​អនុវត្ត​មួយ​ចំនួន
ការទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស (ត្រីមាសនៃឆ្នាំ) ឬនៅពេល​បិទគណនី
បិទគណនី4សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល 3ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន 20ដុល្លារ ឬ 80,000រៀល
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមអាចដាក់បានដោយគ្មានកំណត់ និងបានគ្រប់ពេលវេលាជាសាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់
ថ្លៃសេវាសេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ510ដុល្លារ/40,000រៀល/ក្បាល
ធនាគារតាមអុីនធឺណិតតាមលក្ខខណ្ឌ iBanking សម្រាប់អាជីវកម្ម នៅទីនេះ
គណនីមិនមានសកម្មភាព610ដុល្លារ/40,000 រៀល/ឆ្នាំ
បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10ដុល្លារ/40,000 រៀល/សន្លឹក
ការបញ្ជាក់សវនកម្ម10ដុល្លារ/40,000រៀល/ម្តង
មូលប្បទានបត្រ Nostro ឬ Banker 10ដុល្លារ/40,000រៀល/មូលប្បទានបត្រ
វិធីចូលទៅកាន់គណនី
 • គ្រប់សាខាធនាគារ ABA
 • តាម iBanking សម្រាប់អាជីវកម្ម
អត្ថប្រយោជន៍

មិន​គិតថ្លៃ​ចេញ​កាត​ឥណទាន​ថ្មី​ និង​ថែទាំ​ប្រចាំឆ្នាំ​សម្រាប់​ម្ចាស់​គណនី​បង្គោល​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ ដូច​ខាងក្រោម​៖

 • កាត​ឥណទាន​ Mastercard Standard​/​ កាត​ឥណទាន Visa Classic ​​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ក្នុង​គណនី​ចំនួន​ 3,000​ -​ 5,000​ដុល្លារ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 500​ -​ 4,500​ដុល្លារ​ ឬ​រហូត​ដល់​ 90%​ នៃ​បញ្ញើ​ធានា​។​ 
 • កាត​ Visa Platinum Lite ​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ចំនួន​ 5,001​ដុល្លារ​ ឬ​លើស​ពី​នេះ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 1,000​ ដុល្លារ​ ដល់​ 12,500​ដុល្លារ​ ឬ​ 90%​ នៃ​កម្រិត​ប្រាក់​ធានា​ (​កម្រិត​ណាមួយ​ដែល​ទាប​ជាង​)​។​

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 អត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវចែកនឹង 365ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគិត និងបង្គរទុកប្រចាំថ្ងៃ។
2 ថ្លៃ​សេវា​ 0.10%​ ឬ​តិច​បំផុត​ 1​ ដុល្លារ​ (​ជ្រើស​យក​ចំនួន​ដែល​ច្រើន​ជាង​)​ ត្រូវ​អនុវត្ត​សម្រាប់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​លើស​កម្រិត​កំណត់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ 30,000​ ដុល្លារ​ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ ទាំង​ដាក់​ ឬ​ដក​តាម​រយៈ​ប្រតិបត្តិការ​ឆ្លង​សាខា​។​
3 ថ្លៃសេវាត្រូវបានអនុវត្តទៅលើប្រភេទនៃកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗគ្នា ចុចទីនេះ
4 អតិថិជន​ត្រូវ​ប្រគល់​សៀវភៅ​ធនាគារ​ និង​កាត​ បរិក្ខារ​គណនី​ដែល​បាន​ប្រគល់​ជូន​នានា​ជូន​ធនាគារ​វិញ​។​
5 ការដកសាច់ប្រាក់ត្រូវបានដកចេញដោយផ្អែកលើមូលប្បទានប័ត្រដែលចេញ។
6 
ប្រព័ន្ធ​នឹង​គិតថ្លៃ​ 10​ ដុល្លារ​ ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ ប្រសិនបើ​គណនី​មិន​ប្រតិបត្តិការ​រយៈពេល​ 12​ ខែ​ ឬ​លើស​ពី​នេះ​។​

 អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម៖

ទន្ទឹមនឹងអត្រាការប្រាក់ អ្នកនឹងទទួលបានមុខងារពិសេសបន្ថែមមាន៖

1 មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់តែ SMS លេខកូដសម្ងាត់ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ឧបករណ៍បង្កើតកូដសម្ងាត់ (CryptoCalculator) មួយគ្រឿង មានតម្លៃ 25ដុល្លារ។

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​បើក​គណនី​ចរន្ត "PLUS" ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​៖

ឯកសារ​ចាំបាច់​

 • ​អនុស្សរណៈ​ និង​ លក្ខន្តិកៈ​ច្បាប់​ដើម​ និង​ចុង​ក្រោយបង្អស់​ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​។​
 • ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​/​សាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ប្រភេទ​ មាន​កូដ​ QR​។​
 • សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ហត្ថលេខី​ និង​អណ​ត្តិ​គណនី​។​
 • ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​។​ +​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​។​
 • ​ពន្ធ​ប៉ាតង់​អាជីវកម្ម​ (​ប្រសិនបើ​មាន​)​។​
 • អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​និង​/​ឬ​អាជ្ញាធរ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ (​ប្រសិនបើ​មាន​)​។​
 • ​លិខិតអនុញ្ញាត​ចេញពី​ក្រសួង​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ (​ប្រសិនបើ​មាន​)​។​

លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ចាំបាច់​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​៖

 • ត្រូវ​ប្រថាប់ត្រា​ក្រុមហ៊ុន​លើ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ឬ​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​។​
 • ​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​ចាំបាច់​ត្រូវ​បង្ហាញខ្លួន​នៅ​ធនាគារ​ ឬ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​បុគ្គលិក​ធនាគារ​។​

សំគាល់

 • គណនី​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ សូម​ទាក់ទង​សាខា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។​
 • ​អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ដំណើរការ​ទទួលយក​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​មុន​ពេល​បើក​គណនី​។​ 

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​កែប្រែ​គណនី​ចរន្ត "PLUS" សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​៖

​ឯកសារ​ចាំបាច់​

 • ​អនុស្សរណៈ​ និង​ លក្ខន្តិកៈ​ច្បាប់​ដើម​ (​ប្រសិនបើ​មាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​)​។​
 • ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​សម្រាប់​កែប្រែ​គណនី​ (​ប្រសិនបើ​មាន​បន្ថែម​ ដក​ចេញ​ហត្ថលេខី​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អាណត្តិ​គណនី​)​។​
 • សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​សម្រាប់​កែប្រែ​សេវា​ធនាគារ​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ (​ប្រសិនបើ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អ្នកមាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​សេវា​ធនាគារ​តាម​អ៊ីនធឺណិត​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​)​។​
 • ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​/​សាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ប្រភេទ​ មាន​កូដ​ QR​ (​ប្រសិនបើ​មាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​)​។​
 • ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​។​
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​។​

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ចាំបាច់​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​

 • ​ត្រូវ​ប្រថាប់ត្រា​ក្រុមហ៊ុន​លើ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ឬ​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​។​
 • ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​ចាំបាច់​ត្រូវ​បង្ហាញខ្លួន​នៅ​ធនាគារ​ ឬ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​បុគ្គលិក​ធនាគារ​។​
 • កាត​សាជីវកម្ម​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ហត្ថលេខី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ ត្រូវ​តែ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​។​
 • កាត​សាជីវកម្ម​ដែល​ភ្ជាប់​នឹង​គណនី​ក្រុមហ៊ុន​ ត្រូវ​តែ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​ ប្រសិនបើ​អាណត្តិ​គណនី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​អ្នក​ផ្សេង​មិនមែន​ “​នរណា​ម្នាក់​ចុះហត្ថលេខា​”​។​

ចំណាំ

 • ​គណនី​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ សូម​ទាក់ទង​សាខា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។​
 • ​អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ដំណើរការ​ទទួលយក​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​មុន​ពេល​កែប្រែ​គណនី​។​