ទូទាត់វិក្កយបត្រ

ទូទាត់វិក្កយបត្រ របស់អ្នកជាមួយនឹង កម្មវិធី ABA Mobile!

ជាមួយនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ABA លោកអ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់សេវាទូទាត់វិក័យប័ត្របានយ៉ាងទូលំទូលាយ។

សេវាកម្មនេះត្រូវបាននាំមកជូនលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ និងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវភាពរហ័សទាន់ចិត្ត និងវិធីសាស្រ្តដ៏ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបង់វិក័យប័ត្ររបស់អ្នក។

នៅលើទំព័រនេះ លោកអ្នកនឹងរកឃើញការរៀបរាប់ជាជំហានៗពីរបៀបក្នុងការបង់វិក័យប័ត្រតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ និងថាតើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មណាខ្លះដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ?

អតិថិជនធនាគារ ABA អាចទាញយកកម្មវិធីចល័តបានយ៉ាងងាយស្រួល និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះដោយឥតគិតថ្លៃ។ សូមប្រើប្រាស់លីងខាងក្រោមដើម្បីទាញយកកម្មវិធីនេះពី AppStore នៅក្នុងទូរសព្ទស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក៖

  

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ក្លាយជាអតិថិជននៅឡើយទេ អ្នកអាចអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ABA ណាមួយដែលនៅជិតផ្ទះរបស់អ្នកបំផុតដើម្បីជួបជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើង ហើយបង្កើតគណនីរបស់អ្នកមួយ។ លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់យើងតាមរយៈលេខ 023 225 333 បានផងដែរ!

ជំហាន

នេះជាជំហានងាយៗទាំង 3 ដើម្បីទូទាត់វិក្ក័យប័ត្រតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ABA ។

  1. ចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហើយជ្រើសយក "ការទូទាត់"
  2. ជ្រើសរើសប្រភេទវិក័យប័ត្រដែលត្រូវបង់ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវារបស់អ្នក
  3. ទូទាត់វិក័យប័ត្ររបស់អ្នក!

សេវាកម្ម

នេះគឺជាសេវាកម្មដែលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ។

បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ

នេះគឺជាសេវាកម្មដែលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ។

ទូទាត់វិកយបត្រអគ្គិសនី

ប្រើប្រាស់កម្មវិធី ABA Mobile ដើម្បីបង់ថ្លៃអគ្គិសនីនៅក្នុងក្រុងដូចខាងក្រោម៖

  • ភ្នំពេញ
  • សៀមរាប
  • បាត់ដំបង
  • ក្រុងព្រះសីហនុ

ទូទាត់វិកយបត្រទឹក

ឥឡូវនេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី ABA Mobile ដើម្បីទូទាត់វិកយបត្រទឹករបស់អ្នក។ បច្ចុប្បន្ន សេវាទាំងនេះមាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយ។

បង់ថ្លៃអ៊ីនធឺណិត និងទូរទស្សន៍

ខាងក្រោមគឺក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិត/ទូរទស្សន៍ដែលអ្នកអាចបង់ប្រាក់តាមកម្មវិធីនេះបាន៖

បង់ថ្លៃសាលា

ងាយស្រួលបង់ថ្លៃសាលាពីផ្ទះ ឬការិយាល័យរបស់អ្នកជាមួយនឹងសាលា / សាកលវិទ្យាល័យ ដូចខាងក្រោម៖

...និងសេវាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត!

 

 

ចូលចិត្តកម្មវិធីនេះ?


សូមទាញយកកម្មវិធី ABA Mobile នៅថ្ងៃនេះ!

  

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader