អំពីធនាគារ

ធនាគារ ABA គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជនស្របច្បាប់មួយ(មិនមែនជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋ) ដែលនាំមុខគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានបងើ្កតឡើងនៅ ឆាំ្ន1996 មានឈ្មោះថាធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់។

ក្នុងរយៈជាង 20ឆ្នាំ នៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងការលូតលាស់ ធនាគារ ABA បានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំង និងក្លាយខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជធំទី 5 នៅកុ្នងប្រទេស។ សព្វថៃ្ងនេះ ធនាគារបានផ្តល់ជូននូវវិសាលគម នៃសេវាជូនអតិថិជន ដូចជា អាជីវកម្មខ្នាត តូចនិងមធ្យម អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងបុគ្គល។

យើងមានសាខាច្រើនជាង 45 និងម៉ាស៊ីនស្វ័យធនាគារ ម៉ាស៊ីន ATM ជាង 180កន្លែង នៅទូទាំងប្រទេស យើងទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនជាច្រើនជាមួយ នឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទំនើបមួយនេះ។

​រចនាសម្ព័ន្ធ​ភាគហ៊ុន​ បច្ចុប្បន្ន​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ត្រូវ​បា​បង្ហាញ​ដូច​ខាងក្រោម​៖

ភាគទុនិកការចែករំលែក
90.00%
លោក Damir
Karassayev
10.00%

ជា​ម្ចាស់​ភាគ​ទុ​និក​ធំ​របស់​ ABA​ ក្នុង​ចំនួន​ភាគទុន​ 90%​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កា​ណា​ដា​ (www.nbc.ca)​ គឺជា​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មានទ្រព្យ​សកម្ម​ចំនួន​ 232​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​កា​ណា​ដា​ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​31​ ខែតុលា​ 2016​ និង​ មាន​បណ្តាញ​ធនាគារ​ឆ្លើយឆ្លង​ដ៏​ទូលំទូលាយ​នៅ​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក​។​ ស្នាក់​ការ​កណ្តាល​ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង​ ម៉ុង​រ៉េ​អាល់​ និង​ មាន​សាខា​ស្ទើរតែ​គ្រប់​ខេត្ត​ក្នុង​ប្រទេស​កា​ណា​ដា​ជាមួយ​អតិថិជន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ចំនួន​ 2.4​ លាន​នាក់​។​ ធនាគារ​នេះ​គឺជា​ធនាគារ​ធំ​បំផុត​នៅ​កា​ណា​ដា​ និង​នាំមុខ​គេ​នៅ​ទីក្រុង​គេ​បិ​ច​ដែល​ជាទី​កន្លែង​ជម្រើស​ដៃគូ​របស់​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច​ មធ្យម​ ទាំងឡាយ​។​ ធនាគារជាតិ​កា​ណា​ដា​ បាន​ក្លាយជា​ភាគ​ទុ​និករ​បស់​ធនាគារ​ ABA​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ 15​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​ 2014​។​

​លោក​ Damir​ Karassayev​ មានបទពិសោធន៍​ 20​ ឆ្នាំ​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​។​ ជា​ម្ចាស់​ភាគ​ទុ​និក​ឯកជន​សំខាន់​ និង​ ជា​អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ លោក​ ដា​មៀរ​ កា​រា​សា​យេ​វ​ បាន​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​ជា​ច្រើន​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​ 2005​។​

​គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​បំផុត​របស់​ពិភពលោក​ បាន​ទទួលស្គាល់​ កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​ ធនាគារ​ ABA​ ដែល​បាន​នាំ​យក​មក​នូវ​អ្វី​ដែល​ល្អ​បំផុត​ដល់​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន​។​ 

  • នៅ​ឆ្នាំ​ 2014​ និង​ ឆ្នាំ​ 2016​ ទស្សនាវដ្តី​ The​ Banker​ បាន​ប្រសិទ្ធិ​នាម​ធនាគារ​ ABA​ ថា​ជា​ ធនាគារ​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ពានរង្វាន់​នេះ​បាន​ទទួលស្គាល់​ពី​ភាពរឹងមាំ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និរន្ត​ភាព​នៃ​ការ​នាំ​មក​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់​ និង​ការ​អនុវត្តន៍​នូវ​គំរូ​អាជីវកម្ម​ដ៏​ឆ្នើម​។
  • ទស្សនាវដ្តី​ Euromoney​ បាន​ផ្តល់​ឈ្មោះ​ដល់​ ធនាគារ​ ABA​ ថា​ជា​ធនាគារ​ ល្អ​បំផុត​ នៅ​ក្នុង​ 2014,​ 2015​ និង​ 2016​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​មាន​សេវាកម្ម​ប្រកបដោយ​ គុណភាព​ ការ​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​ និង​ បាន​ប្រឹងប្រែង​ ដើម្បី​នាំ​ឆ្ពោះ​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ឈាន​ឡើង​មួយ​កម្រិត​ទៀត​។​
  • ទស្សនា​វ​ត្តី​ Global​ Finance​ ឧទ្ទេសនាម​ធនាគារ​ABA​ថា​ជា​ធនាគារ​ដែល​លេចធ្លោ​ជាងគេ​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ប្រចាំឆ្នាំ​ 2015​ និង​ 2016​។​ ពានរង្វាន់​នេះ​ទទួលស្គាល់​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​ក្រុមការងារ​នៃ​ធនាគារ​ABA​ ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន​នូវ​ផលិតផល​ស្រប​តាម​តម្រូវការ​ និង​ដំណោះស្រាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកបដោយ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​។​

​មិន​ថា​លោក​អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​អ្វី​ឡើយ​ លោក​អ្នក​តែងតែ​អាច​មាន​ទំនុកចិត្ត​ថា​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ លោក​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ បាន​ដោះស្រាយ​ដោយ​ធនាគារ​ ABA​ ជា​និច្ច​។​

​ធនាគារ​ ABA​ - ដៃគូ​ដែល​លោក​អ្នក​ទុកចិត្ត​បំផុត​!​