ទូទាត់​ដោយ​ប៉ះ​កាត​ ABA​ Visa​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​ $3​ ពី​ឡាក់​គី​គ្រុប​

21/Jan/2019

Visa Lucky Voucher kh

​ធនាគារ​ ABA​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ Visa​ ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ទិញ​ទំនិញ​របស់​អ្នក​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ដោយ​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​ $3​ សម្រាប់​រាល់​ការ​ចំណាយ​ចាប់ពី​ $20​ ឡើង​ទៅ​ ជាមួយ​កាត​ ABA​ Visa​ Contactless​ (ABA​ Visa​ ចរន្ត​ជិត​)​ នៅ​តាម​ហាង​នានា​របស់​ឡាក់​គី​គ្រុប​។​ នេះ​ជា​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​ដ៏​ងាយស្រួល​ និង​លឿន​រហ័ស​ ព្រោះ​អ្នក​គ្រាន់តែ​យក​កា​តទៅ​ប៉ះ​ជាមួយ​ម៉ាស៊ីន​ទូទាត់​ជា​ការ​ស្រេច​!1

ការ​ផ្តល់​ជូន​នេះ​មាន​សុពលភាព​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ មីនា​ 2020​ និង​រហូត​ដល់​អស់ពី​ស្តុក​។​ ដូច្នេះ​ សូម​ប្រញាប់​ឡើង​!​

​ពាណិជ្ជករ​ដែល​ចូលរួម​៖

 • ផ្សារ​ទំនើប​ ឡាក់​គី​
 • ផ្សារ​ទំនើប​ ឡាក់​គី​អុិចប្រេស​
 • ផ្សារ​ទំនើប​ ឡាក់​គី​ព្រី​មៀម
 • ឱសថស្ថាន​ ហ្គា​ឌៀ​ន​

លក្ខខណ្ឌ​៖​

 • ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ដោយ​ប្រើ​កាត​ ABA​ Visa​ Contactless​។
 • ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​នេះ​អាច​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ទិញ​នៅ​លើក​ក្រោយ​ដោយ​ប្រើ​កាត​ ABA​ Visa​ Contactless​ (ABA​ Visa​ ចរន្ត​ជិត​)។
 • ​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​នេះ​អាច​ចាយ​បាន​តែ​នៅ​តាម​ហាង​ណាមួយ​ដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាងលើ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។
 • ​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​នេះ​មាន​សុពលភាព​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ 30​ មិថុនា​ 2020។
 • ​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​នេះ​មិន​អាច​ប្តូរ​ជា​សាច់ប្រាក់​បាន​ឡើយ​។
 • ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ផ្តល់​ជូន​តាម​គោលការណ៍​ “​មក​មុន​–​ទទួល​បាន​មុន​”​ និង​រហូត​ដល់​អស់ពី​ស្តុក​។
 • ធនាគារ​ ABA​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ Visa​ រក្សា​សិទ្ធិ​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​បញ្ចប់​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ ឬ​ធ្វើការ​កែប្រែ​ លុប​ចោល​ ឬ​បន្ថែម​លក្ខខណ្ឌ​ណាមួយ​ ដោយ​មិន​ជម្រាប​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។
 • ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​ធនាគារ​ ABA​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ Visa​ អំពី​បញ្ហា​ណាមួយ​នឹង​ជា​ការ​សម្រេចចិត្ត​ចុង​ក្រោយ​ និង​មិន​មានការ​ឆ្លើយឆ្លង​ណាមួយ​ទៀត​ឡើយ​។​

1​ ​សូម​ទស្សនា​វី​ដេ​អូ​អំពី​របៀប​ទូទាត់​ដោយ​ប្រើ​កាត​ Visa​ Contactless​ នៅ​ទី​នេះ​។​