ទទួលបានគណនីលេខពិសេសនៅតម្លៃត្រឹមតែពាក់កណ្តាល!

30/Aug/2021

តើអ្នកធ្លាប់ចង់បានលេខគណនីពិសេស ABA ប៉ុន្តែតម្លៃមិនត្រូវសម្រាប់អ្នកដែរឬទេ? ឥឡូវនេះ អ្នកអាចទទួលបានលេខពិសេសនេះ នៅតម្លៃត្រឹមតែពាក់កណ្តាល! រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 តុលា តម្លៃគណនីលេខពិសេសទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចុះ 50% នៅពេលអ្នកទិញលេខគណនីពិសេសនេះពីកម្មវិធី ABA Mobile របស់អ្នក ឬ នៅតាមសាខាធនាគារ។ ដើម្បីស្វែងរកលេខពិសេសដែលអ្នកចង់បាន សូមចុច ទីនេះ

លេចធ្លោជាងគេជាមួយនឹងលេខគណនីពិសេស ABA របស់អ្នក ដែលអាចមើលទៅ ដូចនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ឬមានលេខផ្សេងណាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់រូបអ្នក!

មានមធ្យោបាយ ពីរ ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ

តាម ABA Mobile

  1. បើកកម្មវិធី ABA Mobile និងចូលទៅ បើកគណនីថ្មី
  2. ចុចប៊ូតុង លេខគណនីពិសេស
  3. ស្វែងរកលេខដែលអ្នកពេញចិត្ត ឬមើលលេខដែលកម្មវិធីណែនាំសម្រាប់អ្នក
  4. ជ្រើសរើសលេខដែលអ្នកចង់ទិញ និងជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់គណនីថ្មីនោះ
  5. ជ្រើសរើសគណនីណាមួយដើម្បីទូទាត់ និងបញ្ជាក់ដោយចុចប៊ូតុង បើកឥឡូវ

តាមបញ្ជរ (OTC)

ទៅកាន់ទីតាំងសាខាធនាគារ ABA ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ដើម្បីបើកគណនីលេខពិសេសនេះ។

រយៈពេលប្រូម៉ូសិន៖

ពីថ្ងៃទី 25 ឧសភា ដល់ 31 តុលា 2021 (ថ្ងៃទាំងពីរក៏រួមបញ្ចូលដែរ)។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ៖

  • ការផ្តល់ជូននេះផ្តាច់មុខសម្រាប់ការទិញដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី ABA Mobile និងតាមបញ្ជរ។
  • លេខគណនីនេះមានតាមគោលការណ៍ “មកមុន ទទួលបានមុន”។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានកម្មវិធី ABA Mobile ទេ ដោនឡូតកម្មវិធីនេះដោយឥតគិតថ្លៃពី app store ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកខាងក្រោម និងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ!