​បានការ​ចុះថ្លៃ​ 30%​ លើ​សំបុត្រ​កុន​ ពេល​ទូទាត់​ជាមួយ​កាត​ ABA​ Mastercard

03/Dec/2022

ABA​ និង​ Major​ Cineplex​ បង្កើន​បទ​ពិសោធ​មើល​ភាពយន្ដ​របស់​ម្ចាស់​កាត​ ABA​ Mastercard​ ជាមួយ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ចំណេញ​កាន់តែ​ច្រើន​!​ ចុះថ្លៃ​ជូន​ 30%​ លើ​សំបុត្រ​កុន​ Major​ Cineplex​ គ្រប់​ប្រភេទ​ នៅ​ពេល​អ្នក​ទូទាត់​ជាមួយ​កាត​ ABA​ Mastercard​។​ ​

មិន​ទាន់​មាន​កាត​ ABA​ Mastercard​?​ សូម​មើល​ពី​របៀប​បើក​កាត​ ABA​ Mastercard​ ប្លា​ស្ទិ​ក​ តាម​រយៈ​ ABA​ Mobile​។

​​រយៈពេល​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​៖​ ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 1​ ខែមីនា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ 30​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​ 2023​ (​រួម​បញ្ចូល​ថ្ងៃ​ទាំង​ពីរ​ រហូត​អស់​ថវិកា​កំណត់​)​។

ខ​ និង​លក្ខខណ្ឌ​

  • ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ ផ្ដល់​ជូន​សម្រាប់​ម្ចាស់​កាត​ ABA​ Mastercard​ ប្លា​ស្ទិ​ក​ទាំងអស់​។​
  • ទិញ​សំបុត្រ​កុន​នៅ​បញ្ជរ​លក់​សំបុត្រ​របស់​ Major​ Cineplex​ ដើម្បី​បានការ​ចុះថ្លៃ​ 30%​ លើ​សំបុត្រ​កុន​ ដោយ​កំណត់​ខ្ពស់​បំផុត​ត្រឹម​ 15​ ដុល្លារ​ ពេល​ទូទាត់​ជាមួយ​កាត​ ABA​ Mastercard​។​
  • ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ ផ្ដល់​ជូន​សម្រាប់​ការ​មើល​រឿង​គ្រប់​ប្រភេទ​,​ កៅអី​ និង​សាល​ (Hall)​ នៅ​គ្រប់​សាខា​ Major​ Cineplex​ ទាំងអស់​។
  • ​ម្ចាស់​កាត​ ABA​ Mastercard​ ម្នាក់​ អាច​ប្រើ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​បាន​តែ​ម្ដង​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​។​
  • ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ ផ្ដល់​ជូន​តាម​គោលការណ៍​ “​មក​មុន​ បាន​មុន​”​ និង​រហូត​អស់​ថវិកា​កំណត់​។​
  • រង្វាន់​ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ មិន​អាច​បើក​ ឬ​ដូរ​យក​ជា​សាច់ប្រាក់​បាន​ឡើយ​។​
  • ធនាគារ​ ABA,​ Mastercard​ និង​រោង​ភាពយន្ដ​ Major​ Cineplex​ រក្សា​សិទ្ធិ​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ ឬ​កែប្រែ​លក្ខខណ្ឌ​ ឬ​បញ្ចប់​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ដោយ​មិន​ជម្រាប​ដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​ធនាគារ​ ABA,​ Mastercard​ និង​រោង​ភាពយន្ដ​ Major​ Cineplex​ អំពី​បញ្ហា​ណាមួយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ គឺជា​ការ​សម្រេចចិត្ត​ចុង​ក្រោយ​ ហើយ​មិន​មានការ​ឆ្លើយឆ្លង​ណាមួយ​ផ្សេង​ទៀត​ឡើយ​។