​ចុះថ្លៃ​រហូត​ដល់​ 1.5​ ដុល្លារ​ ពេល​បង់ថ្លៃ​ជិះ​ Nham24​ Taxi​ តាម​កាត​ ABA​ Mastercard

03/Nov/2022

ABA​ និង​ Nham24​ Taxi​ មាន​ផ្ដល់​ជូន​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ដ៏​ពិសេស​ជូន​ម្ចាស់​កាត​ ABA​ Mastercard​ លើ​ថ្លៃ​ជិះ​។​ បានការ​ចុះថ្លៃ​ 1.5​ ដុល្លារ​ ឥត​ដែន​កំណត់​ ពេល​អ្នក​ទូទាត់​ជាមួយ​កាត​ ABA​ Mastercard​ ដែល​បាន​ដាក់​ default​ ជា​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​នៅ​លើ​ Nham24​។​ រួសរាន់​ឡើង​ ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ ផ្ដល់​ជូន​ពី​ថ្ងៃនេះ​ រហូត​អស់​ថវិកា​កំណត់​ប៉ុណ្ណោះ​! ​

មិន​ទាន់​មាន​កាត​ ABA​ Mastercard?​ សូម​មើល​ពី​របៀប​បើក​កាត​ Mastercard​ និម្មិត​ ឬ​ ប្លា​ស្ទិ​ក​ ផ្ទាល់​តាម​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​។

​​រយៈពេល​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​៖​ ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 21​ កុម្ភៈ​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ 30​ មេ​សា​ 2023​ (​រួម​បញ្ចូល​ថ្ងៃ​ទាំង​ពីរ​ រហូត​អស់​ថវិកា​កំណត់​)​។​ ​

ខ​ និង​លក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ ផ្ដល់​ជូន​សម្រាប់​ម្ចាស់​កាត​ ABA​ Mastercard​ ទាំង​កាត​ប្លា​ស្ទិ​ក​ និង​កាត​និម្មិត​។
  • ​​ចុះថ្លៃ​ជូន​ភ្លាមៗ​ 1.5​ ដុល្លារ​ សម្រាប់​ថ្លៃ​ជិះ​ Nham24​ Taxi​ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំ​ពែ​ញ​ និង​ 1​ ដុល្លារ​ សម្រាប់​នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​ រាល់ពេល​ទូទាត់​ជាមួយ​កាត​ ABA​ Mastercard​។​
  • ​កាត​ ABA​ Mastercard​ ត្រូវ​តែ​ដាក់​ primary/default​ ជា​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​នៅ​លើ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ Nham​ 24​ ដើម្បី​បាន​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ចុះថ្លៃ​ភ្លាមៗ​នេះ​។​
  • ​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ​ភ្លាមៗ​ នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​អេ​ក្រង់​ទូទាត់​របស់​កម្មវិធី​ Nham24​ នៅ​ពេល​ទូទាត់​ជាមួយ​កាត​ ABA​ Mastercard​ ដែល​បាន​ដាក់​ primary/default​ ជា​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​ (​មិន​គិត​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម​)​។​
  • ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ ផ្ដល់​ជូន​សម្រាប់​សេវាកម្ម​ Nham24​ Taxi​ ប៉ុណ្ណោះ​។
  • ​​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ​ផ្ដល់​ជូន​តាម​គោលការណ៍​ “​មក​មុន​ បាន​មុន​”​ និង​រហូត​ដល់​អស់​ថវិកា​កំណត់​។​
  • ​មិន​កំណត់​ចំនួន​ដង​នៃ​ការ​ជិះ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​អតិថិជន​ឡើយ​។​
  • ​រង្វាន់​ដែល​បាន​ពី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ មិន​អាច​បើក​ ឬ​ដូរ​យក​ជា​សាច់ប្រាក់​បាន​ឡើយ​។​
  • ​ធនាគារ​ ABA,​ Mastercard​ និង​ Nham24​ រក្សា​សិទ្ធិ​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ ឬ​កែប្រែ​លក្ខខណ្ឌ​ ឬ​បញ្ចប់​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ដោយ​មិន​ជម្រាប​ដំណឹង​ជា​មុន​ឡើយ​។​
  • ​ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​ធនាគារ​ ABA,​ Mastercard​ និង​ Nham24​ អំពី​បញ្ហា​ណាមួយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ នេះ​ គឺជា​ការ​សម្រេចចិត្ត​ចុង​ក្រោយ​ ហើយ​មិន​មានការ​ឆ្លើយឆ្លង​ណាមួយ​ផ្សេង​ទៀត​ឡើយ​។​