រីករាយជាមួយតម្លៃសំបុត្រពិសេសចាប់ពី 257 ដុល្លារ ពី Singapore Airlines ជាមួយ ABA Mobile!

15/Dec/2022

ដំណើរកម្សាន្ដទៅកាន់គោលដៅដែលអ្នកចង់ទៅ កាន់តែធូរថ្លៃជាងមុន តាមរយៈក្រុមហ៊ុន Singapore Airlines ជាមួយ ABA Mastercard ។ ពីថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 ម្ចាស់កាត ABA Mastercard ទាំងអស់ នឹងទទួលបានតម្លៃសំបុត្រពិសេសចាប់ពី 257 ដុល្លារ ពីក្រុមហ៊ុន Singapore Airlines ។ ទាញយកឱកាសនៃប្រូម៉ូសិននេះឥឡូវ ដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់ជូនផ្ដាច់មុខនេះ!

មិនទាន់មានកាត ABA Mastercard? សូមមើលពីរបៀបបើកកាត Mastercard និម្មិតប្លាស្ទិក ផ្ទាល់តាមកម្មវិធី ABA Mobile។

រយៈពេលប្រូម៉ូសិន៖ ពីថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 (រាប់បញ្ចូលថ្ងៃទាំងពីរ)។

ចន្លោះពេលធ្វើដំណើរ៖ ពីថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

 • ប្រូម៉ូសិននេះ ផ្ដល់ជូនផ្ដាច់មុខសម្រាប់ម្ចាស់កាត ABA Mastercard ទាំងកាតប្លាស្ទិក និងកាតនិម្មិត។
 • ដើម្បីបានប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះ គ្រាន់តែទិញសំបុត្រយន្ដហោះទៅកាន់គោលដៅដែលបានកំណត់ តាមវិបសាយ Singapore Airlines ឬ ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយទូទាត់ជាមួយកាត ABA Mastercard ។ គោលដៅដែលផ្ដល់ជូនសម្រាប់ប្រូម៉ូសិននេះ មានកំណត់នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម។
 • គោលដៅតម្លៃកៅអី Business Class សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ចាប់ពី (គិតជាដុល្លារ)តម្លៃកៅអី Premium Economy សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ចាប់ពី (គិតជាដុល្លារ)តម្លៃកៅអី Economy សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ចាប់ពី (គិតជាដុល្លារ)
  សិង្ហបុរី257 ដុល្លារ
  Denpasar – Bali416 ដុល្លារ
  ហ្សារកាតា1,142 ដុល្លារ306 ដុល្លារ
  Penang1,143 ដុល្លារ298 ដុល្លារ
  Adelaide2,710 ដុល្លារ869 ដុល្លារ
  Brisbane2,792 ដុល្លារ973 ដុល្លារ
  Melbourne1,950 ដុល្លារ958 ដុល្លារ
  Perth2,430 ដុល្លារ847 ដុល្លារ
  ស៊ីដនី2,791 ដុល្លារ1,968 ដុល្លារ946 ដុល្លារ
  Bangalore/Hyderabad1,890 ដុល្លារ530 ដុល្លា
  Kochi/Chennai1,878 ដុល្លារ816 ដុល្លារ
  Los Angeles988 ដុល្លារ
  ញ៉ូវយក3,993 ដុល្លារ1,766 ដុល្លារ
  សានហ្វ្រង់ស៊ីស្កូ4,243 ដុល្លារ1,712 ដុល្លារ846 ដុល្លារ
  ព្រុចសែល3,031 ដុល្លារ1,931 ដុល្លារ1,020 ដុល្លារ
  ប៉ារីស 3,101 ដុល្លារ1,750 ដុល្លារ899 ដុល្លារ

  ចន្លោះពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រុចសែល សម្រាប់ប្រូម៉ូសិននេះ ចាប់ថ្ងៃទី 5 មេសា ដល់ថ្ងៃទី 26 ខែតុលា ឆ្នាំ 2024 ប៉ុណ្ណោះ។

 • ការផ្ដល់ជូននេះ មាននៅតាមភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

  • ការិយាល័យ Singapore Airlines នៅកម្ពុជា
  • ភ្នាក់ងារ Singapore Airline នៅកម្ពុជា ដូចជា៖

   • Paramount Angkor Travel
   • PTM Travel & Tours
   • CSL Travel & Tours
   • K.O Travel & Tours
   • World Express Travel & Tours
   • KK International Travel
   • 5 Oceans Co., Ltd
   • Cina Travel Co., Ltd
   • Tourex Asia
   • VLK Royal Tourism
   • Amary Co., Ltd
   • Channel Sight Distribution Co., Ltd
   • Mekong Discovery Co., Ltd
   • MAT Tours and Travel (Cambodia) Ptd Ltd
   • S.K.P Travel Co., Ltd
   • Hong Yi Travel Service Co., Ltd
   • Intra Co,
   • Younes Tourism Co., Ltd
   • Experience & Explore-Asia Ltd
   • Ocean View Tours & Travel Co., Ltd
   • Satguru Travel & Tours
   • Fleur Voyage
   • CAMCH BUSINESS SERVICES CO., Ltd
   • Exotissimo Travel Cambodia
   • Pathfinder Travel Co., Ltd

 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ មិនអនុវត្តចំពោះតម្លៃពន្ធអាកាសយានដ្ឋាន, សេវា និងបន្ទុកនានាឡើយ។
 • ប្រូម៉ូសិននេះ មិនអាចផ្ទេរ, មិនអាចបូកបញ្ចូល, មិនអាចដូរយកជាសាច់ប្រាក់ ឬផលិតផលផ្សេង និងមិនអាចប្រើផ្គួបជាមួយប្រូម៉ូសិន, អីវ៉ាន់បញ្ចុះតម្លៃ និងអីវ៉ាន់ថេរណាមួយផ្សេងឡើយ (លុះត្រាតែមានការបញ្ជាក់ដាច់ដោយឡែក)។
 • ធនាគារ ABA, Mastercard និងក្រុមហ៊ុន Singapore Airlines រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកែប្រែ ឬផ្លាស់ប្ដូរខ និងលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិននេះ ដោយមិនជម្រាបជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
 • ការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារ ABA, Mastercard និង/ឬ ក្រុមហ៊ុន Singapore Airlines អំពីបញ្ហាណាមួយ គឺជាការសម្រេចចុងក្រោយ និងមិនមានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយទៀត។