​ទិញ​ប៊ឺ​ហ្គឺ​មួយ​ ទទួល​បាន​ប៊ឺ​ហ្គឺ​មួយទៀត​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ ​នៅ​​ Burger​ King​ ​ពេល​អ្នក​ប៉ះ​កាត​ដើម្បី​ទូទាត់​ជាមួយ​កាត​ចរន្ត​ជិត​ Visa​ (Contactless)

21/Jan/2019

ធនាគារ​ ABA​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ Visa​ នាំ​មក​នូវ​ការ​ផ្តល់​ជូន​ដែល​អ្នក​មិន​អាច​បដិសេធ​បាន​!​ ការ​ពេញចិត្ត​ទ្វេរ​ដង​នូវ​ប៊ឺ​ហ្គឺ​មាន​ពីរ​រសជាតិ​ គិតថ្លៃ​តែ​មួយ​នៅ​ពេល​អ្នក​ប៉ះ​កាត​ដើម្បី​ទូទាត់​ជាមួយ​ការ​ចរន្ត​ជិត​ ABA​ Visa​ (Contactless)​។​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ 01​ កញ្ញា​ ប៉ះ​កាត​ដើម្បី​ទូទាត់​ថ្លៃ​អាហារ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ណាមួយ​ និង​ទទួល​បាន​អាហារ​ទី​ពីរ​ដូច​គ្នា​ ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ​1​។​ រីករាយ​ទទួលទាន​ជាមួយ​មនុស្ស​ជាទី​ស្រលាញ់​របស់​អ្នក​ទាន់​ស្តុក​នៅ​មាន​។​

1 មាន​សម្រាប់​តែ​អាហារ​ ដូច​ខាងក្រោម​ប៉ុណ្ណោះ​

 • ​Single​ Mushroom​ Swiss​ Burger
 • ​​BBQ​ Cheeseburger
 • ​​Single​ BBQ​ Bacon​ Cheeseburger
 • Cheeseburger
 • ​​Fish​ Burger
 • ​​King​ Wings​ 4​ ដុំ​
 • ​King​ Chicken​ Original​ 2​ ដុំ​
 • ​​King​ Chicken​ Spicy​ 2​ ដុំ​

​ប្រសិនបើ​អ្នក​នៅ​មិន​ទាន់​ប្តូរ​កាត​ ABA​ Visa​ ធម្មតា​ទៅ​ជា​កាត​ចរន្ត​ជិត​ ABA​ Visa​ (Contactless)​ ទេ​ តើ​អ្នក​នៅ​រង់ចាំ​អ្វី​ទៀត​?​ ប្តូរ​កាត​ឥឡូវនេះ​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ​ និង​ទទួល​បានការ​ផ្តល់​ជូន​នានា​។​ ដឹង​បន្ថែមចូល​ចុចត្រង់នេះ​។​

អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​នៅ

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

បណ្តា​ខេត្ត​

​លក្ខខណ្ឌ

 • ​អនុវត្ត​ចំពោះ​កាត​ចរន្ត​ជិត​ ABA​ Visa​ (Contactless)​ ថ្មី​ និង​មាន​ស្រាប់​ទាំងអស់​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។​
 • ​អនុវត្ត​ចំពោះ​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើងជា​មួយ​កាត​ចរន្ត​ជិត​ ABA​ Visa​ (Contactless)​ នៅ​តាម​សាខា​ហាង​ Burger​ King​ ខាងលើ​។​
 • ​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​មាន​សុពលភាព​សម្រាប់​តែ​អាហារ​មួយ​ចំនួន​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​មួយ​វិក្កយបត្រ​ ហើយ​អាហារ​ឥត​គិតថ្លៃ​ត្រូវ​តែ​ដូចនឹង​អាហារ​ដែល​ទិញ​។​ ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ផ្តល់​ជូន​តាម​គោលការណ៍​ “​មក​មុន​ ទទួល​បាន​មុន​”​ និង​រហូត​ដល់​អស់ពី​ស្តុក​។​
 • ​ធនាគារ​ ABA​ ក្រុមហ៊ុន​ Visa​ និង​ហាង​ Burger​ King​ រក្សា​សិទ្ធិ​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​បញ្ចប់​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ លុប​ចោល​ ឬ​បន្ថែម​លក្ខខណ្ឌ​ណាមួយ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។​
 • ​ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ក្រុមហ៊ុន​ Visa​ និង​ហាង​ Burger​ King​ អំពី​បញ្ហា​ណាមួយ​ គឺជា​ការ​សម្រេចចិត្ត​ចុង​ក្រោយ​ និង​មិន​មានការ​ឆ្លើយឆ្លង​ណាមួយ​ផ្សេង​ទៀត​ឡើយ​។​