សេវាអាទិភាពរបស់ធនាគារ ABA

នៅ​គ្រប់​ប្រទេស​ទាំងអស់​ តែងតែមាន​ក្រុម​អតិថិជន​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន​តូច​ដែល​ចង់បាន​ផល​ ចំណេញ​ខ្ពស់​ ហើយ​សម្រាប់​ជា​តបស្នង​ យើង​ក៏​តែងតែ​មានការ​បម្រុង​សេវា​ពិសេស​សម្រាប់​ ក្រុម​អតិថិជន​ទាំងនេះ​ផង​ដែរ​។​ ជា​ទូទៅ​ ដំណើរការ​នេះ​ក៏​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​គ្រប់គ្រង​កិច្ចការ​ ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​អតិថិជន​ទាំងនេះ​ផង​ដែរ​។​ ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​មាន​សោមនស្ស​រីករាយ​ ក្នុង​ការ​អញ្ជើញលោក​អ្នក​ឱ្យមក​ទទួលយក​ឯកសិទ្ធិ​ ជា​ច្រើន​នៃ​សេវា​អាទិភាព​របស់​ធនាគារ​ ABA​។​ ជាមួយនឹង​សេវា​អាទិភាព​ របស់​ធនាគារ​ ABA​ យើងខ្ញុំ​ជឿជាក់​ថា​ ធនាគារ​ យើងខ្ញុំ​ផ្តល់​ជូន​សេវា​ធនាគារ​ និង​សេវា​ជំនួយ​យ៉ាងច្រើន​សន្ធឹក​ សន្ធាប់​ដែល​មិន​ត្រឹមតែ​បំពេញតម្រូវការ​ប៉ុណ្ណោះ​ ទេ​ ប៉ុន្តែ​ថែម​ទាំង​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​របស់​លោក​ អ្នក​ទៅ​ទៀត​។​

ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

បុគ្គលទាក់ទងរបស់លោកអ្នក

 • ប្រធានគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់របស់លោកអ្នកនឹងជួយឱ្យលោកអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងស្រុងពី​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់លោកអ្នក
 • ការគាំទ្រពីមន្រ្តីប្រតិបត្តិផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នក​ ដើម្បីជាជំនួយ​ក្នុងករណីដែលមិន មានប្រធានគ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង
 • ការប្រតិបត្តិសេវាប្រកបដោយការតាំងចិត្ត ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការសេវាធនាគារប្រចាំ ថ្ងៃរបស់លោកអ្នក
 • សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតពេញ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

សេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃ

 • កម្ចីទូទាត់ជាអន្តរជាតិដោយមានរូបិយប័ណ្ណច្រើនប្រភេទ
 • ប័ណ្ណឥណពន្ធ និងប័ណ្ណឥណទាន

គណនីបញ្ញើសន្សំ

 • ជម្រើសគណនីបញ្ញើសន្សំមានច្រើនប្រភេទ
 • រយៈពេលមានកាលកំណត់ និង​ងាយស្រួលចូលទៅប្រើប្រាស់គណនីបញ្ញើ
 • បំពេញលំហូរសាច់ប្រាក់ និង​តម្រូវការសន្ទនីយភាព

សេវាអាទិភាព

 • ជម្រើសប័ណ្ណបំពេញបន្ថែម
 • មានសិទ្ធិចូលក្នុងកន្លែងអង្គុយរង់ចាំឯកជនរបស់អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញ និងសៀមរាប