ព័ត៌មាន

ផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ ហើយនឹងទទួលបាន ប្រាក់បន្ថែមជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 100 ដុល្លារអាមេរិក!

20/05/2013

ផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ ហើយនឹងទទួលបាន ប្រាក់បន្ថែមជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 100 ដុល្លារអាមេរិក!

អតិថិជន និងដៃគូជាទីរាប់អាន

 

ធនាគារ ABA សូមអញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យចូលរួមកម្មវិធីរង្វាន់ “SEND A FRIEND”។

ABA Priority – ពិភពថ្មីនៃការរង់ចាំជាពិសេស (A New World of Exclusivity Awaits)

01/04/2013

ABA Priority – ពិភពថ្មីនៃការរង់ចាំជាពិសេស (A New World of Exclusivity Awaits)

នៅថ្ងៃទី29 ខែមីនា ឆ្នាំ2013 ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ្យប្រើសេវាទំនើបថ្មីរបស់ខ្លួន ABA Priority ដែលផ្តោតលើ​ការផ្តល់សេវាធនាគារទំនាក់ទំនងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធ

ធនាគារ ABA សាខាសៀមរាប-ប្តូរនិងពង្រីកបរិវេណ អាជីវកម្មដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន

04/02/2013

ធនាគារ ABA សាខាសៀមរាប-ប្តូរនិងពង្រីកបរិវេណ អាជីវកម្មដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន

ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនអតិថិជនកើនឡើង និងជាផ្នែកមួយនៃការរីកចម្រើនជាប្រចាំ និងការផ្តួចផ្តើមថ្មី​របស់ខ្លួន ធនាគារ ABA

ធនាគារ АВАឧបត្ថម្ភជើងឯកលោតសេះ(Equestrian Jumping Championship)

29/01/2013

ធនាគារ АВАឧបត្ថម្ភជើងឯកលោតសេះ(Equestrian Jumping Championship)

ធនាគារ ABA បានក្លាយជាឧបត្ថម្ភធំនៃការប្រកួតកីឡាលោតសេះ លើកទី 9 នៅរាជធានីភ្នំពេញ - “Norodom Sihanouk du Cambodge”.

 

សាខាការិយាល័យកណ្តាលធនាគារ ABA – ការកែលម្អ ជួសជុលកែលម្អដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន

21/01/2013

សាខាការិយាល័យកណ្តាលធនាគារ ABA – ការកែលម្អ ជួសជុលកែលម្អដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន

ធនាគារ ABA មានក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាស​ការបើកជាថ្មី សាខាការិយាល័យកណ្តាល​នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ Phishing

24/12/2012

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ Phishing

ផ្នែកនេះនៅក្នុងឯកសារមានភ្ជាប់ អ្នកអាចរកឃើញ​សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់​​ដោយសារការវាយប្រហារ​ phishing

ការសម្រួលទិញ/ទូទាត់ - ដៃគូថ្មីជាមួយហាង WExport

09/10/2012

ការសម្រួលទិញ/ទូទាត់ - ដៃគូថ្មីជាមួយហាង WExport

នៅធនាគារ ABA យើងដឹងថា ដៃគូជោគជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត នឹងធ្វើឲ្យចក្ខុវិស័យ របស់យើង​ក្លាយ​ជាការពិត។ នោះហើយដែលយើងស្វែងរក

ការសម្រួលទិញ/ទូទាត់ - ដៃគូថ្មីជាមួយក្រុមហ៊ុន HELLO

08/10/2012

យើងរីករាយនឹងប្រកាសអំពីដៃគូថ្មីរបស់យើងជាមួយ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ HELLO។ បច្ចុប្បន្ន អ្នក​ប្រើប្រាស់​សេវា

សេចក្តីប្រកាសសម្រង់បញ្ជីបេក្ខជនរបស់ក្រុមហ៊ុន លក់-អ្នកដេញថ្លៃសម្រាប់ការរចនាជាថ្មីបង្កើត

07/09/2012

សេចក្តីប្រកាសសម្រង់បញ្ជីបេក្ខជនរបស់ក្រុមហ៊ុន លក់-អ្នកដេញថ្លៃសម្រាប់ការរចនាជាថ្មីបង្កើត

សេចក្តីប្រកាស

 

ជូនចំពោះ៖ អ្នកដេញថ្លៃ

ធនាគារ ABA ឈ្នះពានរង្វាន់ ធនាគារបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិ ក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា

23/08/2012

ធនាគារ ABA ឈ្នះពានរង្វាន់ ធនាគារបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិ ក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា

ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ​នៅអាស៊ីឈ្មោះ Asian Banking & Finance បានទទួលស្គាល់ធនាគារ ABA ជា ធនាគារបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិ