ព័ត៌មាន

ធនាគារ ABA បើកសម្ពោធសាខាទីប្រាំមួយតាមខេត្ត នៅកម្ពុជា

03/12/2013

ធនាគារ ABA បើកសម្ពោធសាខាទីប្រាំមួយតាមខេត្ត នៅកម្ពុជា

ខេត្តព្រះសីហនុ: កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2013 ធនាគារ ABA បានបើកសម្ពោធសាខាទី ៦ តាមខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ធនាគារ ABA បើកសម្ពោធសាខាទីប្រាំតាមបណ្តាខេត្ត ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មពេញលេញនៅកម្ពុជា

25/11/2013

ធនាគារ ABA បើកសម្ពោធសាខាទីប្រាំតាមបណ្តាខេត្ត ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មពេញលេញនៅកម្ពុជា

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី 23 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2013 ធនាគារ ABA បានបើកសម្ពោធសាខា ក្រុងតាខ្មៅដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកែងផ្លូវ 107 និង 21 នៅក្បែររង្វង់មូលក្រុងតា

ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ABA Point របស់រោងភាពយន្ត Platinum Cineplex

06/11/2013

ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ABA Point របស់រោងភាពយន្ត Platinum Cineplex

ធនាគារ ABA យើងខ្ញុំយល់ថាភាពជាដៃគូជោគជ័យជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗនឹងធ្វើឲ្យទស្សនវិស្ស័យរបស់យើងខ្ញុំក្លាយជាការពិត។

ធនាគារ ABA ចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ថ្មីសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់

12/08/2013

ធនាគារ ABA ចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ថ្មីសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់

ធនាគារ ABA ចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ថ្មី​ សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងទូទាត់ថ្លៃ​សេវានានា 24 ម៉ោង ក្នុង 7 ថ្ងៃ។

ធនាគារ ABA ទទួលបានពានរង្វាន់ CAMBODIA’S TECHNOLOGY BANK OF THE YEAR FOR 2nd YEAR

12/08/2013

ធនាគារ ABA ទទួលបានពានរង្វាន់ CAMBODIA’S TECHNOLOGY BANK OF THE YEAR FOR 2nd YEAR

ជាធនាគារល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពិធីទទួលរង្វាន់ Asia Banking & Finance Wholesale Banking Awards ប្រចាំឆ្នាំ2013

ធនាគារ ABA ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ ‘ABA POINT’

01/08/2013

ធនាគារ ABA ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ ‘ABA POINT’

ធនាគារ ABA ប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ ផ្ទាល់របស់ខ្លួន​សម្រាប់អតិថិជនដ៏មានតម្លៃ - ABA Point។

 

សេចក្តីប្រកាសសាធារណៈ - ថ្លៃឈ្នួលសេវាគណនីមិនប្រើ

17/07/2013

សេចក្តីប្រកាសសាធារណៈ - ថ្លៃឈ្នួលសេវាគណនីមិនប្រើ

អតិថិជនដ៏មានតម្លៃជាទីរាប់អាន

 

សូមជូនដំណឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2013 ធនាគារ ABA នឹងគិតថ្លៃ

គណនីចរន្ត“PLUS” ថ្មី នៅក្នុងធនាគារ ABA!

08/07/2013

គណនីចរន្ត“PLUS” ថ្មី នៅក្នុងធនាគារ ABA!

អតិថិជនជាទីរាប់អាន

 

យើងមានក្តីរីករាយសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពី គណនីចរន្ត “PLUS” ថ្មី។

ផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ ហើយនឹងទទួលបាន ប្រាក់បន្ថែមជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 100 ដុល្លារអាមេរិក!

20/05/2013

ផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ ហើយនឹងទទួលបាន ប្រាក់បន្ថែមជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 100 ដុល្លារអាមេរិក!

អតិថិជន និងដៃគូជាទីរាប់អាន

 

ធនាគារ ABA សូមអញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យចូលរួមកម្មវិធីរង្វាន់ “SEND A FRIEND”។

ABA Priority – ពិភពថ្មីនៃការរង់ចាំជាពិសេស (A New World of Exclusivity Awaits)

01/04/2013

ABA Priority – ពិភពថ្មីនៃការរង់ចាំជាពិសេស (A New World of Exclusivity Awaits)

នៅថ្ងៃទី29 ខែមីនា ឆ្នាំ2013 ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ្យប្រើសេវាទំនើបថ្មីរបស់ខ្លួន ABA Priority ដែលផ្តោតលើ​ការផ្តល់សេវាធនាគារទំនាក់ទំនងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធ