ព័ត៌មាន

ធនាគារABA គាំទ្រ ការប្រកួតប្រជែង ស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត

23/02/2016

ធនាគារABA គាំទ្រ ការប្រកួតប្រជែង ស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត

ធនាគារABA បានគាំទ្រក្នុងនាម ជាអ្នកឧបត្ថម្ភប្រភេទមាស Gold Sponsor ក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត ឆ្នាំ2015 ដែលរៀបចំដោយ សកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង កាលពីថ្ងៃទី 18 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2016។

ធនាគារABAប្រកាសពី ភាពជាដៃគូជាមួយ Agoda

10/02/2016

ធនាគារABAប្រកាសពី ភាពជាដៃគូជាមួយ Agoda

ធនាគារ ABA រួមជាមួយ Agoda.com ដែលជាគេហទំព័រនាំមុខគេនៅអាស៊ី ផ្នែកកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារបានចុះ ហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀង ដើម្បីផ្តល់ជូនអាត្រាពិសេសក្នុងការកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារ សម្រាប់ម្ចាស់កាតABA ដែលមានសុពលភាព ពីថ្ងៃទី10 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2016 នេះតទៅ។

ដាក់ប្រាក់បញ្ញើកាន់តែងាយស្រួល តាមរយៈការប្រើប្រាស់ ស្វ័យសេវារបស់ធនាគារABA

04/02/2016

ដាក់ប្រាក់បញ្ញើកាន់តែងាយស្រួល តាមរយៈការប្រើប្រាស់ ស្វ័យសេវារបស់ធនាគារABA

ដើម្បីឆ្លើយតបតាមកំណើននៃតម្រូវការ ដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅតាមបញ្ជរស្វ័យសេវា ធនាគារ ABA មានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនលោកអ្នក អំពីការបំពាក់ឧបករណ៏ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ Cash-in ជំនាន់ថ្មី។

ធនាគារABA គាំទ្រដល់ សន្និបាតបញ្ញវ័ន្តពិភពលោក 2016

02/02/2016

ធនាគារABA គាំទ្រដល់ សន្និបាតបញ្ញវ័ន្តពិភពលោក 2016

កាលពីថ្ងៃទី 29-30 ខែមករា ឆ្នាំ 2016 ធនាគារABA បានចូលរួមនាមជាអ្នកឧបត្ថម្ភ ប្រភេទមាស Gold sponsor ក្នុង “សន្និបាតបញ្ញវ័ន្តពិភពលោក2016” ដែលរៀបចំដោយ IDP Education។

យើងរួមគ្នាតែមួយ ពាក្យស្លោក សម្រាប់ការប្រារព្ធ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ

26/12/2015

យើងរួមគ្នាតែមួយ ពាក្យស្លោក សម្រាប់ការប្រារព្ធ ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ធនាគារABA បានធ្វើតាមទម្លាប់របស់ខ្លួន ក្នុងការរៀបចំពិធីជប់លៀងបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ។

ធនាគារABA ឈានមកដល់ថ្នាក់ស្រុកហើយ

25/12/2015

ធនាគារABA ឈានមកដល់ថ្នាក់ស្រុកហើយ

ធនាគារABA បានប្រកាសបើក សាខាថ្នាក់ស្រុក ចំនួន៥នៅខេត្តទាំង៥ផ្សេងៗគ្នា។

ការពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសហ្វីលីពីន

07/10/2015

ការពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសហ្វីលីពីន

ធនាគារ ABA នឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសហ្វីលីពីន (DBP) ដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាល ហ្វីលីពីន បានរៀបចំឡើងវិញនូវភាពជាដៃគូរយៈពេលវែងរបស់ខ្លួន ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ ពលករ ហ្វីលីពីនក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ កាន់តែល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការកាត់បន្ថយសមតុល្យអប្បបរមា ទៅលើគណនីបញ្ញើសន្សំ

07/09/2015

ការកាត់បន្ថយសមតុល្យអប្បបរមា ទៅលើគណនីបញ្ញើសន្សំ

ធនាគារ ABA សូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកនូវ ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទាំងពេលកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌនានាសម្រាប់គណនីបញ្ញើសន្សំ

ធនាគារABA ចូលរួមពិពណ៍ ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាអន្តរជាតិ លើកទី៥

25/08/2015

ធនាគារABA ចូលរួមពិពណ៍ ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាអន្តរជាតិ លើកទី៥

កាលពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៥ ធនាគារ ABAបានចូលរួមពិពណ៍ ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា អន្តរជាតិលើកទី៥ ដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន ចាន់ ចាវអន្តរជាតិ គាំទ្រដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង ក្រសួងឧស្សាកម្ម និងសិប្បកម្ម។