ព័ត៌មាន

ការសម្រួលទិញ/ទូទាត់ - ដៃគូថ្មីជាមួយហាង WExport

09/10/2012

ការសម្រួលទិញ/ទូទាត់ - ដៃគូថ្មីជាមួយហាង WExport

នៅធនាគារ ABA យើងដឹងថា ដៃគូជោគជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត នឹងធ្វើឲ្យចក្ខុវិស័យ របស់យើង​ក្លាយ​ជាការពិត។ នោះហើយដែលយើងស្វែងរក

ការសម្រួលទិញ/ទូទាត់ - ដៃគូថ្មីជាមួយក្រុមហ៊ុន HELLO

08/10/2012

យើងរីករាយនឹងប្រកាសអំពីដៃគូថ្មីរបស់យើងជាមួយ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ HELLO។ បច្ចុប្បន្ន អ្នក​ប្រើប្រាស់​សេវា

សេចក្តីប្រកាសសម្រង់បញ្ជីបេក្ខជនរបស់ក្រុមហ៊ុន លក់-អ្នកដេញថ្លៃសម្រាប់ការរចនាជាថ្មីបង្កើត

07/09/2012

សេចក្តីប្រកាសសម្រង់បញ្ជីបេក្ខជនរបស់ក្រុមហ៊ុន លក់-អ្នកដេញថ្លៃសម្រាប់ការរចនាជាថ្មីបង្កើត

សេចក្តីប្រកាស

 

ជូនចំពោះ៖ អ្នកដេញថ្លៃ

ធនាគារ ABA ឈ្នះពានរង្វាន់ ធនាគារបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិ ក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា

23/08/2012

ធនាគារ ABA ឈ្នះពានរង្វាន់ ធនាគារបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិ ក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា

ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ​នៅអាស៊ីឈ្មោះ Asian Banking & Finance បានទទួលស្គាល់ធនាគារ ABA ជា ធនាគារបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិ

សេចក្តីជូនដំណឹងអ្នកទិញថ្លៃ

17/07/2012

សេចក្តីជូនដំណឹងអ្នកទិញថ្លៃ

ធនាគារ ABA ចំកាត់ (Cambodia) អញ្ជើញឲ្យដេញថ្លៃលើការរចនាជាថ្មី បង្កើតជាថ្មី និង​ការរួមបញ្ចូល​វែបសាយត៍​ធនាគារ ABA (ABA)

ធនាគារ ABA បានចូលរួមវេទិកាការងារលើកទី 8

25/06/2012

ធនាគារ ABA បានចូលរួមវេទិកាការងារលើកទី 8

ធនាគារ ABA បានចូលរួមវេទិកាការងារលើកទី 8 ដែលបានរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទ​កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ

 

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ Phishing (Phishing Security Advisory)

19/05/2012

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ Phishing (Phishing Security Advisory)

គោរពជូនអតិថិជន និងដៃគូដ៏មានតម្លៃជារាប់អាន នេះជាសារដ៏មានសារសំខាន់ពីធនាគារ ABA ហើយសារនេះ​ត្រូវបានចេញ​

ការសម្រួលទិញ/ទូទាត់ - ដៃគូថ្មីជាមួយក្រុមហ៊ុន Mobitel/Cellcard

26/03/2012

ការសម្រួលទិញ/ទូទាត់ - ដៃគូថ្មីជាមួយក្រុមហ៊ុន Mobitel/Cellcard

នៅធនាគារ ABA យើងដឹងថា ដៃគូជោគជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យ ចក្ខុវិស័យរបស់យើង​ក្លាយ​ជាការពិត។

ពិធីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីប្រារព្ធមុនពេលសម្រាប់អ្នកឈ្នះ ABA BMW X6 WINNER

24/03/2012

ពិធីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីប្រារព្ធមុនពេលសម្រាប់អ្នកឈ្នះ ABA BMW X6 WINNER

ពិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានប្រារព្ធមុន

ពេលសម្រាប់អ្នកឈ្នះជនជាតិកម្ពុជាមានសំណាង យ៉ាងច្រើន​ដែលបាន​

QB បញ្ចូលទឹកប្រាក់ (refill pin code) មាននៅតាម ABA ATM និងសេវា I-banking

21/03/2012

QB បញ្ចូលទឹកប្រាក់ (refill pin code) មាននៅតាម ABA ATM និងសេវា I-banking

បច្ចុប្បន្ន អ្នកប្រើប្រាស់ QB អាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួន​តាម ABA ATM និងសេវា I-banking