ព័ត៌មាន

ធនាគារ ABA ទទួលបានពានរង្វាន់ CAMBODIA’S TECHNOLOGY BANK OF THE YEAR FOR 2nd YEAR

12/08/2013

ធនាគារ ABA ទទួលបានពានរង្វាន់ CAMBODIA’S TECHNOLOGY BANK OF THE YEAR FOR 2nd YEAR

ជាធនាគារល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពិធីទទួលរង្វាន់ Asia Banking & Finance Wholesale Banking Awards ប្រចាំឆ្នាំ2013

ធនាគារ ABA ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ ‘ABA POINT’

01/08/2013

ធនាគារ ABA ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ ‘ABA POINT’

ធនាគារ ABA ប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ ផ្ទាល់របស់ខ្លួន​សម្រាប់អតិថិជនដ៏មានតម្លៃ - ABA Point។

 

សេចក្តីប្រកាសសាធារណៈ - ថ្លៃឈ្នួលសេវាគណនីមិនប្រើ

17/07/2013

សេចក្តីប្រកាសសាធារណៈ - ថ្លៃឈ្នួលសេវាគណនីមិនប្រើ

អតិថិជនដ៏មានតម្លៃជាទីរាប់អាន

 

សូមជូនដំណឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2013 ធនាគារ ABA នឹងគិតថ្លៃ

គណនីចរន្ត“PLUS” ថ្មី នៅក្នុងធនាគារ ABA!

08/07/2013

គណនីចរន្ត“PLUS” ថ្មី នៅក្នុងធនាគារ ABA!

អតិថិជនជាទីរាប់អាន

 

យើងមានក្តីរីករាយសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពី គណនីចរន្ត “PLUS” ថ្មី។

ផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ ហើយនឹងទទួលបាន ប្រាក់បន្ថែមជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 100 ដុល្លារអាមេរិក!

20/05/2013

ផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ ហើយនឹងទទួលបាន ប្រាក់បន្ថែមជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 100 ដុល្លារអាមេរិក!

អតិថិជន និងដៃគូជាទីរាប់អាន

 

ធនាគារ ABA សូមអញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យចូលរួមកម្មវិធីរង្វាន់ “SEND A FRIEND”។

ABA Priority – ពិភពថ្មីនៃការរង់ចាំជាពិសេស (A New World of Exclusivity Awaits)

01/04/2013

ABA Priority – ពិភពថ្មីនៃការរង់ចាំជាពិសេស (A New World of Exclusivity Awaits)

នៅថ្ងៃទី29 ខែមីនា ឆ្នាំ2013 ធនាគារ ABA បានដាក់ឲ្យប្រើសេវាទំនើបថ្មីរបស់ខ្លួន ABA Priority ដែលផ្តោតលើ​ការផ្តល់សេវាធនាគារទំនាក់ទំនងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធ

ធនាគារ ABA សាខាសៀមរាប-ប្តូរនិងពង្រីកបរិវេណ អាជីវកម្មដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន

04/02/2013

ធនាគារ ABA សាខាសៀមរាប-ប្តូរនិងពង្រីកបរិវេណ អាជីវកម្មដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន

ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនអតិថិជនកើនឡើង និងជាផ្នែកមួយនៃការរីកចម្រើនជាប្រចាំ និងការផ្តួចផ្តើមថ្មី​របស់ខ្លួន ធនាគារ ABA

ធនាគារ АВАឧបត្ថម្ភជើងឯកលោតសេះ(Equestrian Jumping Championship)

29/01/2013

ធនាគារ АВАឧបត្ថម្ភជើងឯកលោតសេះ(Equestrian Jumping Championship)

ធនាគារ ABA បានក្លាយជាឧបត្ថម្ភធំនៃការប្រកួតកីឡាលោតសេះ លើកទី 9 នៅរាជធានីភ្នំពេញ - “Norodom Sihanouk du Cambodge”.

 

សាខាការិយាល័យកណ្តាលធនាគារ ABA – ការកែលម្អ ជួសជុលកែលម្អដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន

21/01/2013

សាខាការិយាល័យកណ្តាលធនាគារ ABA – ការកែលម្អ ជួសជុលកែលម្អដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន

ធនាគារ ABA មានក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាស​ការបើកជាថ្មី សាខាការិយាល័យកណ្តាល​នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ Phishing

24/12/2012

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ Phishing

ផ្នែកនេះនៅក្នុងឯកសារមានភ្ជាប់ អ្នកអាចរកឃើញ​សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់​​ដោយសារការវាយប្រហារ​ phishing