កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​រយៈ​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​

ធនាគារ​ ABA​ មាន​ផ្ដល់​ កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ សម្រាប់​ម្ចាស់​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ក្នុង​ ABA​ Mobile​ ។​ ដូច្នេះ​ ពេល​ត្រូវការ​ប្រាក់​បន្ទាន់​ អតិថិជន​មិន​ចាំបាច់​បិទ​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​របស់​ខ្លួន​ ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់បង់​ការ​ប្រាក់​ឡើយ​។​

​កម្ចី​នេះ​ នឹង​ផ្ដល់​ជូន​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ងាយៗ​ គ្រប់ពេលវេលា​ ដោយ​មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​បំពេញ​ក្រដាស​ស្នាម​ និង​មិនបាច់​រង់ចាំ​ការ​អនុម័ត​ឡើយ​។​ ស្នើ​សុំ​ភ្លាម​ បាន​ភ្លាម​តាម​ទូរស័ព្ទ​!

អត្ថប្រយោជន៍​សំខាន់ៗ

​រក្សា​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ឲ្យ​នៅ​ដដែល
​​រីករាយ​ជាមួយ​ទឹកប្រាក់​បន្ថែម​ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​គ្រប់ពេល​ ដោយ​រក្សា​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ឲ្យ​នៅ​ដដែល​ ដើម្បី​ចំណេញ​ការ​ប្រាក់​។​ ទំនុកចិត្ត​កាន់តែ​ខ្ពស់​ ជាមួយ​ការ​ដាក់​ប្រាក់​សន្សំ​នៅ​ធនាគារ​ ABA!

ទទួល​បាន​កម្ចី​ភ្លាមៗ​
មិន​ថា​ថ្ងៃ​ ឬ​យប់​ លោក​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ជា​បន្ទាន់​ពី​ធនាគារ​ដោយ​ប្រើ​ពេល​ត្រឹម​ប៉ុន្មាន​វិនាទី​ប៉ុណ្ណោះ​។​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ទឹកប្រាក់​ដុល​ ដែល​នេះ​ជា​ជម្រើស​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ការ​ទិញ​អីវ៉ាន់​ ឬ​ការ​ចំណាយ​ធំដុំ​។​

មិន​គិតថ្លៃ​សេវា​ និង​បន្ទុក​ផ្សេងៗ
​ទទួល​បាន​កម្ចី​ភ្លាមៗ​ ​មិន​គិតថ្លៃ​សេវា​ដំណើរការ​ឥណទាន​ និង​មិន​មានការ​ពិន័យ​សម្រាប់​ការ​បង់ប្រាក់​មុន​កាលកំណត់​ឡើយ​។​ លោក​អ្នក​អាច​បង់​សង​គ្រប់ពេល​​មុន​កាលកំណត់​ ហើយ​ការ​ប្រាក់​នឹង​គិត​តាម​ចំនួន​ថ្ងៃ​ជាក់ស្ដែង​ដែល​កម្ចី​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ប៉ុណ្ណោះ​។​

លក្ខខណ្ឌ​ចម្បងៗ​៖

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ1ប្រាក់ដុល្លារ,​ ប្រាក់រៀល
លក្ខខណ្ឌទទួលបានកម្ចីអតិថិជនត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 • ​ត្រូវ​មាន​អាយុ​ 18​ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ នៅ​កាលបរិច្ឆេទ​ស្នើ​សុំ​
 • ត្រូវមានគណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ (​ម្ចាស់​គណនី​ទោល​)​2
 • ត្រូវជាអ្នកដែលប្រើកម្មវិធី ABA mobile
គោលបំណងហិរញ្ញប្បទានតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន
​ប្រភេទ​ឥណទាន​កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​រយៈ​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​
ទ្រព្យធានាមានគណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ជាមួយ​ធនាគារ​ ABA​ (​បើក​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ ឬ​តាម​បញ្ជរ​)​ តែ​ប៉ុណ្ណោះ​
រយៈពេល​កម្ចី​ (​មាន​កាលកំណត់​)​ដូច​គ្នា​ទៅនឹង​កាលបរិច្ឆេទ​ដល់​កាលកំណត់​ របស់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​
ចំនួនកម្ចីចំនួន​ទឹកប្រាក់​អប្បបរមា
 • ​50​ដុល្លារ​ ឬ​ 200,000​រៀល​
ចំនួន​ទឹកប្រាក់​អតិបរមា​
 • ​90%​ នៃ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ ឬ​ 50,000​ដុល្លារ​ ឬ​ 200,000,000​រៀល​ ជា​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ណាមួយ​ដែល​ទាប​ជាង​
​ដាក់​ប្រាក់3 / ​ការ​ទូទាត់អនុញ្ញាតតែតាមកម្មវិធី ABA Mobile ប៉ុណ្ណោះ
អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)បូក​ 3%​ បន្ថែម​ពីលើ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​នៃ​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​របស់អតិថិជន
វិធីទូទាត់សង​ប្រាក់​ដើម​ និង​ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បង់​សង​នៅ​កាលបរិច្ឆេទ​ដែលបានកំណត់​
ថ្លៃ​ដំណើរការ​ឥណទានឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌទូទាត់ប្រាក់កម្ចី
 • ការ​ទូទាត់​ខ្លួនឯង4
 • ​ការ​ទូទាត់​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​ពេល​ដល់​កាលកំណត់5
 • ការ​ទូទាត់​ដោយ​បង្ខំ​នៅ​ពេល​ដល់​កាលកំណត់​6

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 រូបិយប័ណ្ណ​កម្ចី​អាស្រ័យ​លើ​រូបិយប័ណ្ណ​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​។
2 មិន​គួរ​មាន​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​បង្កក​មុន​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​។
3 ចំនួន​ទឹកប្រាក់​អតិបរមា​អនុវត្ត​តាម​ចំណុច​ “ចំនួនកម្ចី”។
4 អតិថិជន​អាច​ទូទាត់​កម្ចី​មុន​កាលបរិច្ឆេទ​ដល់កំណត់​តាម​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile។
5 អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​ [​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​កម្ចី​+​ការ​ប្រាក់​]​ ក្នុង​គណនី​បញ្ចេញ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​កម្ចី​នៅ​ពេល​ដល់​កាលកំណត់។
6 ក្នុង​ករណី​អតិថិជន​មិន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​គ្រប់គ្រាន់​ [​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​កម្ចី​+​ការ​ប្រាក់​]​ ក្នុង​គណនី​ទូទាត់​កម្ចី​ ប្រព័ន្ធ​នឹង​បង្ខំ​បិទ​ប្រាក់​ដើម​ និង​ការ​ប្រាក់​គ្រប់​ប្រភេទ​របស់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​នៅ​ក្នុង​គណនី​ទូទាត់​កម្ចី​ដើម្បី​បិទ​កម្ចី​ពេញលេញ​។

តើ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​ទើប​ទទួល​បាន​កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​ទូរស័ព្ទ​?

 1. បើក​កម្មវិធី​ ABA​ mobile​ និង​ចុច​ប៊ូ​តុង​ “​កម្ចី​”​ លើ​អេ​ក្រង់​
 2. ជ្រើសរើស​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​1​ ដែល​អ្នក​ដាក់​ជា​ទ្រព្យ​ធានា​កម្ចី​។​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​មិន​មាន​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​ទ្រព្យ​ធានា​ នោះ​លោក​អ្នក​អាច​បើក​ភ្លាមៗ​តាម​កម្មវិធី​នេះ​។​
 3. ​ដាក់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​កម្ចី​2​ និង​ចុច​ប៊ូ​តុង​ “​ទទួល​កម្ចី​”​។​
 4. បញ្ជាក់​យល់ព្រម​ទទួល​កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ ដោយ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់​ 4​ខ្ទង់​ ABA​ Mobile​ របស់​លោក​អ្នក​។​ ពេល​បញ្ជាក់​រួចរាល់​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​កម្ចី​ភ្លាម​ចូល​ក្នុង​ ABA​ Mobile​ របស់​អ្នក​។​ ត្រង់នេះ​ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ដោ​ន​ឡូត​កិច្ចព្រមព្រៀង​កម្ចី​ដើម្បី​ទុកជា​ឯកសារយោង​។​
 

1​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នកមាន​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​តែ​មួយ​គណនី​ វា​នឹង​ជ្រើសរើស​គណនី​នោះ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​។​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នកមាន​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​លើស​ពី​មួយ​ នោះ​អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​គណនី​ណាមួយ​ ដើម្បី​បន្ត​ដំណើរការ​ស្នើ​សុំ​កម្ចី​នេះ​។​

2​ កម្ចី​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ខ្ចី​បាន​ គឺ​ត្រូវ​មាន​ចំនួន​ស្នើ​នឹង​ 90%​ នៃ​ចំនួន​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ដែល​ដាក់​ធានា​កម្ចី​ ឬ​ច្រើន​បំផុត​ត្រឹម​ 5,000​ដុល្លារ​ /​ 20​ លាន​រៀល​។​

លក្ខខណ្ឌ​ទទួល​បាន​

​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ ABA​ Mobile​ ទាំងអស់​ដែល​មាន​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ដែល​ដំណើរការ​ចំនួន​មួយ​គណនី (លើកលែងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់រួម)​។​

ដោនឡូត ABA Mobile

សូម​ចុច​រូប​ Store​ ខាងក្រោម​ ដើម្បី​ដោ​ន​ឡូត​យក​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ពី​ Apple​ Store​ ឬ​ Google​ Play​ Store​ ឬ Huawei AppGallery ។ បន្ទាប់​ពី​ដោ​ន​ឡូត​រួច​ហើយ​ គ្រាន់តែ​អនុវត្ត​តាម​ការ​ណែនាំ​ជា​ការ​ស្រេច​!

    

ធនាគារសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនានា ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។ ព័ត៌មានលំអិតសូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬចូលមើលគេហទំព័រ www.ababank.com ឬទូរស័ព្ទមកលេខ 098 203 203

កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ ជា​កម្ចី​ចេញ​ភ្លាមៗ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ សម្រាប់​អតិថិជន​មាន​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​។​ កម្ចី​នេះ​មាន​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​ និង​ប្រាក់​រៀល​។​
 • ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​បន្ទាន់​ភ្លាមៗ​ពី​ធនាគារ​ 
 • ​ការ​ប្រាក់​សមរម្យ​
 • មិន​គិតថ្លៃ​ដំណើរការ​កម្ចី​
 • មិន​មានការ​ពិន័យ​សម្រាប់​ការ​សង​មុន​កាលកំណត់​
 • បង់​សង​បាន​គ្រប់ពេល​មុន​កាលកំណត់​ ហើយ​ការ​ប្រាក់​គិត​តាម​ចំនួន​ថ្ងៃ​ដែល​បាន​ខ្ចី​ជាក់ស្ដែង​ប៉ុណ្ណោះ​
​លោក​អ្នក​ត្រូវ​មាន​គណនី​សន្សំ​ ABA​  ហើយ​មាន​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​សកម្ម​យ៉ាង​ហោច​ចំនួន​មួយ​គណនី​។​ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​កម្ចី​ លោក​អ្នក​ត្រូវ​មានកម្ម​វិធី​ ABA​ Mobile​ នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​។​
​ដើម្បី​ទទួល​បាន​កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ លោក​អ្នក​ត្រូវ​ប្រើ​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​របស់​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ជា​ទ្រព្យ​ធានា​។​
កម្ចី​ស្មើ​ 90%​ នៃ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ក្នុង​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ដែល​ដាក់​ធានា​ ឬ​ច្រើន​បំផុត​  50,000​ ដុល្លារ​/​ 200​ លាន​រៀល​។​
​នៅ​ពេល​លោក​អ្នកមាន​លក្ខខណ្ឌ​តាម​កំណត់​ហើយ​ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​កម្ចី​ភ្លាមៗ​តែ​ម្ដង​។​
​អត្រា​ការ​ប្រាក់​សម្រាប់​កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​អាស្រ័យ​លើ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​របស់​លោក​អ្នក​។​ សូម​ពិនិត្យ​ដោយ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ជាក់ស្តែង​នៅ​លើ​អេ​ក្រង់​កម្មវិធី​ ABA​ Mobile​ របស់​លោក​អ្នក​នៅ​ពេល​បង្កើត​សំណើសុំ​កម្ចី​។​
​ប្រាក់​កម្ចី​គោល​និង​ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បង់​សង​ពេញ​នៅ​មុន​កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​នៃ​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ជា​ទ្រព្យ​ធានា​កម្ចី​។​ ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​គណនា​ចាប់ពី​កាលបរិច្ឆេទ​ទម្លាក់​កម្ចី​រហូត​ដល់​កាលបរិច្ឆេទ​បង់​សង​កម្ចី​។​
មិន​មាន​គិតថ្លៃ​ទេ​ មិន​មានការ​ពិន័យ​សម្រាប់​ការ​បង់​សង​កម្ចី​មុន​កាលកំណត់​នោះ​។​ លោក​អ្នក​អាច​បង់​សង​ចំនួន​ប្រាក់​កម្ចី​គោល​និង​ការ​ប្រាក់​នៅ​ថ្ងៃ​ណាមួយ​ក៏​បាន​ដោយ​មិន​មាន​គិតថ្លៃ​សម្រាប់​ការ​បង់​សង​កម្ចី​មុន​កាលកំណត់​នោះ​ទេ​។​
​ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​មិន​បាន​បង់​សង​កម្ចី​ទាន់​ពេល​ទេ​  ធនាគារ​ ABA​ នឹង​ទូទាត់​ទាំង​ប្រាក់​ដើម​ និង​ការ​ប្រាក់​ពី​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​របស់​លោក​អ្នក​ដែល​ដាក់​ធានា​ពេល​ខ្ចី​។​ គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​នោះ​នឹង​ត្រូវ​បិទ​បន្ទាប់​ពី​ទូទាត់​រួចរាល់​ ហើយ​ប្រាក់​ដែល​នៅ​សល់​បន្ទាប់​ពី​កាត់​រួច​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ចូល​ក្នុង​គណនី​សន្សំ​ដែល​លោក​អ្នក​ប្រើប្រាស់​កាលពី​ពេល​បើក​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​។​
លោក​អ្នក​អាច​មាន​កម្ចី​ច្រើន​បាន​ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នកមាន​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​លើស​ពី​មួយ​ជាមួយនឹង​ធនាគារ​។​ សូម​កត់​សម្គាល់ថា​ គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​មួយ​ អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​កម្ចី​មួយ​។
​មិន​បាន​ទេ​។​ រូបិយប័ណ្ណ​កម្ចី​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ គឺ​ត្រូវ​ដូច​គ្នា​នឹង​រូបិយប័ណ្ណ​នៃ​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ដែល​លោក​អ្នក​ប្រើ​ជា​ទ្រព្យ​ធានា​ ហើយ​មិន​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេង​ឡើយ​។​
ក្នុង​ករណី​មាន​សំណួរ​ណាមួយ​អំពី​កម្ចី​ភ្លាមៗ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​ 098 203 203​ ឬ​ផ្ញើ​អុីមែល​មក​ [email protected]​ ឬ​ផ្ញើ​សារ​មក​ការ​ជជែក​ 24/7​ នៅ​លើ​វេ​ប​សាយ​ www.ababank.com​ ឬ​នៅ​លើ​ផេ​ក​ Facebook​ របស់​ធនាគារ​។​

លក្ខខណ្ឌទូទៅ លក្ខខណ្ឌកម្ចីរហ័ស លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ និង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ABA Mobile ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader