បណ្ណាល័យផ្សព្វផ្សាយ

July 2018

សេវាផ្តាច់កម្ចីអាជីវកម្មពីធនាគារ ABA៖ ការប្រាក់ទាប ធូរបន្ទុក ស្រណុកខ្លួន

July 2018

សារព័ត៌មាន CTN រាយការណ៍ពី ABA​ ដែលទទួល​បាន​កិត្តិនាមជា​ “​ធនាគារ​ឆ្នើម​ជាងគេ​”​ ពី​ Euromoney​ ជា​លើក​ទី​5

ខែធ្នូ 2017

ABA Mobile 2.0 - កាន់តែល្អថែមមួយកម្រិតទៀត

ខែសីហា 2017

ស្ប៉តពាណិជ្ជកម្មថ្មី ស្តីពីកម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច របស់ធនាគារ ABA

ខែកុម្ភៈ 2017

កម្ចីចម្រើនផល

ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

សេវាកម្មធនាគារឆ្លាតវៃ របស់​ ABA

ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016

ព័ត៌មានស្តីអំពីពានរង្វាន់ដែល ABA ទទួលបាននាមជា “ធនាគារដែលល្អបំផុតនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ2016” នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កាលពីថ្ងៃទី12 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2016។

ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ2016

ទូទាត់វិកយបត្រទឹក ជាមួយកម្មវិធី ABA Mobile

ខែតុលា ឆ្នាំ2016

ទូទាត់វិកយបត្រអគ្គិសនី ជាមួយកម្មវិធី ABA Mobile

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2016

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរសព្ទដៃ ជាមួយកម្មវិធី ABA Mobile

ខែឧសភា ឆ្នាំ2016

សន្និសិទសារព័ត៌មានរួមគ្នាស្តីអំពី ការក្លាយជាម្ចាស់ភាគទុនិកធំរបស់ធនាគារជាតិកាណាដាក្នុងធនាគារ ABA

ខែមេសា ឆ្នាំ2016

កម្ចីចម្រើនផលពីធនាគារ ABA

ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2016

ABA Mobile សេវាធនាគារដែលនៅជាមួយអ្នកគ្រប់ទីកន្លែង

ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ2015

វីដេអូណែនាំស្តីអំពីគណនីនានាធនាគារABA

ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ2015

កាតABA លើសពីសាច់ប្រាក់!

ខែ តុលា ឆ្នាំ​2015

ស្ពតពាណិជ្ជកម្មទូរទស្សន៍ ស្តីអំពី សេវាហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មរបស់ABA

វីដេអូណែនាំអំពី ABA Mobile app

ខែ​ សីហា ឆ្នាំ​ 2015

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយថ្មីរបស់ធនាគារABA ស្តីអំពី បញ្ញើមានកាលកំណត់ និង បញ្ញើបត់បែន។ តើអ្នកសន្សំប្រាក់ដើម្បីអ្វី?

ខែ កក្កដា ឆ្នាំ2015

ព័ត៌មានស្តីអំពីពានរង្វាន់ដែលABAទទួលបាននាមជា“ធនាគារដែលល្អប្រសើរបំផុតនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥” នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសកាលពីថ្ងៃទី២៥ខែកក្កដា ២០១៥។

ខែ ឧសភា ឆ្នាំ2015

ស្ពតទូរទស្សន៍ស្តីពីកម្ចីទាន់ចិត្តសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច

ខែ មករា ឆ្នាំ2015

ព័ត៌មានតាមរយៈទូរទស្សន៍បាយ័នស្តីអំពី សន្និសិទសារព័រត៌មានរួមគ្នារវាងធនាគារABA និងធនាគារជាតិកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី23 ខែមករា 2015។

ខែ ធ្នូ 2014

តើអ្នកសន្សំប្រាក់ដើម្បីអ្វី? ស្ពតពាណិជ្ជកម្មទូរទស្សន៏ស្តីអំពី ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគា ABA


ពិធីចុះហត្ថលេខារវាង ធនាគារ ABA និង UnionPay International កាលពីថ្ងៃទី២ខែធ្នូ2014ក្នុង ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូរទស្សន៍ CTNខែ វិច្ឆិកា 2014

វីដេអូណែនាំអំពី សេវា ABA Cash-inខែកញ្ញា ឆ្នាំ2014

វីដេអូស្តីអំពី ពិធីទទួលស្វាគមន៍ជាផ្លូវការរបស់ធនាគារ ABA ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី15 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ2014 នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញភោគីត្រាខែកក្តដា ឆ្នាំ2014

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៏ស៊ី ធី អិន ពីការទទួលបានពានរង្វាន់របស់ ធនាគារ ABA "ធនាគារល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ 2014" នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្តដា ឆ្នាំ 2014ខែមេសា ឆ្នាំ 2014

ពាណិជ្ជកម្មអំពីឥណទានអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ABA៖ បង្កើនកម្រិតអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ហាងផ្លែឈើ និងបន្លែ

ក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងបន្លាស់

ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំង

ភោជនីយដ្ឋាន

ស្រែ (ស្រែសំរាប់ដាំស្រូវ)

ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន


ខែមីនា 2014

ABA Fixed Deposit: different life situations - one deposit for all!ខែកុម្ភៈ 2014

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច – ចំការកៅស៊ូ

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច – ពង្រីកហាងកាត់ដេរ

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច – ពង្រីកហាងលក់គ្រឿងទេស

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច – វគ្គខ្លី (សំឡេងមនុស្សប្រុស)

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច – វគ្គខ្លី (សំឡេងមនុស្សស្រី)

ខែសីហា 2013

ABA Bank brand promotion TVC-1 Khmer (30sec)

ABA Bank brand promotion TVC-1 English (30sec)

ABA Bank brand promotion TVC-1 English (55sec)

ABA Bank brand promotion TVC-2 English (55sec)

ABA Bank brand promotion TVC-2 English (30sec)

ABA Bank brand promotion TVC-2 Khmer (30sec)

ABA Bank brand promotion TVC-2 Khmer (55sec)