សួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០១៦/ Happy Khmer New Year 2016!

អតិថិជនជាទីគោរពស្រលាញ់!

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក ព.ស 2560 យើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នក ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារជួបតែ សុភមង្គល ចម្រើនរុងរឿង និង ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពេញមួយឆ្នាំថ្មីនេះ។
អរគុណដែលប្រើប្រាស់សេវាយើងខ្ញុំ
ធនាគារABA

---

Dear Valued customer,

In the occasion of the Khmer New Year, the Year of Monkey Atasak 2560, we warmly wish you and your family happiness, prosperity, and success throughout the year.

Thank you for banking with us! 
ABA Bank