សួស្តីឆ្នាំថ្មី

Happy Khmer New Year!

ក្នុងឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ​ ​សូមគោរពជូនពរ ក្រុមហ៌ុនជាដៃគូ​ អតិថិជន​ និង​

ប្រជាពលរដ្ឋជួបនូវសំណាងល្អ ជ័យជំនៈ និងសុភមង្គល​។​​

ពីគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិក

ABA Bank

 

Dear valued clients and business partners!

On this auspicious occasion of the Khmer New Year, we wish you prosperity, good luck and happiness!

Thank you for being with us and your continuous support!

Truly yours,
ABA Bank