ផ្តល់ជូនពិសេសពី Agoda ក្នុងឪកាស​ចូលឆ្នាំខ្មែរ / Khmer New Year promotion from Agoda

មានគម្រោងដំណើរកំសាន្ត ក្នុងឪកាសចូលឆ្នាំខ្មែរមែនទេ? ធនាគារABA និង Agoda សូមផ្តល់ជូនអ្នក នូវការបញ្ចុះតំលៃ 8% ភ្លាម ពីការកក់សណ្ឋាគារក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី និង សឹង្ហបុរី! គ្រាន់តែប្រើប្រាស់ កាតវីសាABA ឫ MasterCardរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ នោះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃភ្លាម នៅពេលដែលធ្វើការកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារទាំងនេះ។

 

Plan to travel for the Khmer New Year? ABA Bank and Agoda offer you instant 8% discount on top of all hotel deals in Cambodia, Malaysia and Singapore! Just use your ABA Visa or MasterCard to enjoy instant discount when you book a room in these hot destinations.